Wstępne wyniki Koenig & Bauer AG za rok 2012
4 mar 2013 12:29

Firma Koenig & Bauer poinformowała o wstępnych wynikach finansowych za 2012 rok. Niemiecki producent uzyskał w nim przychody ze sprzedaży przekraczające 1,3 mld EUR, co oznacza wzrost o ponad 10 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Zysk operacyjny KBA, nieuwzględniający jednorazowych wydatków, wyniósł w tym samym okresie ponad 30 mln EUR i był ponad trzy razy wyższy niż w roku 2011 (9,9 mln EUR). Firma odnotowała również znaczącą poprawę przepływów gotówkowych i kapitału obrotowego. Tak dobre wyniki KBA to z jednej strony efekt wdrażanych nieustannie przez firmę programów oszczędnościowych i restrukturyzacyjnych, których celem jest redukcja kosztów i wzrost wydajności działań, z drugiej zaś – posiadania wszechstronnego i uniwersalnego portfolio produktów. Na dzień dzisiejszy ponad 30 proc. przychodów ze sprzedaży spółki pochodzi z sektorów mniej podatnych na zmiany strukturalne w szeroko rozumianej branży medialnej. W wynikach za czwarty kwartał ub.r. odnotowano specjalne odpisy amortyzacyjne działu maszyn arkuszowych w wysokości niespełna 30 mln EUR. Biorąc pod uwagę jednorazowe wydatki, które nie miały jednak wpływu na wartość przepływów gotówkowych, zysk KBA przed opodatkowaniem był w ub.r. nieco wyższy niż w roku 2011, kiedy to osiągnął poziom 3,3 mln EUR. Tym samym niemiecki producent już czwarty rok z rzędu odnotował zysk netto. Na sukcesach operacyjnych firmy zyskają także udziałowcy, którzy mają otrzymać dywidendy za rok 2012. Zwiększony popyt na offsetowe maszyny arkuszowe, odnotowany w roku 2012, spowodował dwucyfrowy wzrost nowych zamówień w tym segmencie. W rezultacie w ostatnim kwartale ub.r. dział maszyn arkuszowych KBA wypracował wzrost zarówno zysku operacyjnego, jak i nieopodatkowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2011. Z kolei w dziale maszyn zwojowych i specjalistycznych odnotowano o 28 proc. ilość zamówień mniejszą niż w tym samym okresie roku 2011. Na koniec 2012 roku wartość zebranych zamówień na zakontraktowane maszyny wyniosła 650 mln EUR, czyli więcej niż w latach 2008-2010. Liczba osób zatrudnionych w KBA spadła w ub.r. o około 200, do poziomu 6187 pracowników. W ślad za licznymi działaniami dostosowującymi moce produkcyjne firmy do aktualnych warunków rynkowych, zarząd KBA wprowadził w roku 2012 kolejne programy oszczędnościowe mające docelowo, tj. do 2014 roku, znacząco poprawić zyskowność działów maszyn arkuszowych oraz zwojowych i specjalistycznych. Warto również wspomnieć o nowej wewnętrznej organizacji pracy oraz usprawnieniu działalności w zakresie zakupów i produkcji w ramach całej grupy. Te ostatnie objęły m.in. planowane zamknięcie zakładów produkcyjnych w Trennfeld z końcem br. oraz wprowadzane systematycznie od początku 2012 roku zmiany w kontraktach osób zatrudnionych w zakładach w Würzburgu i w Radebeul. Ich celem jest dalsze zwiększanie elastyczności i zyskowności KBA w kluczowych dla jej działalności obszarach. Opracowano na podstawie informacji firmy KBA

cript>