Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za rok 2012
15 mar 2013 09:49

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2012 i za cały ubiegły rok. Dwa jego kluczowe działy – Agfa Graphics i Agfa HealthCare – odnotowały w nim wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu z rokiem 2011. Cała grupa zwiększyła też marżę zysku brutto, zarówno w ujęciu rok do roku, jak i przy porównaniu ostatnich kwartałów 2012 i 2011. Zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł do 139 mln euro, spółka osiągnęła też znaczącą poprawę wyniku finansowego netto. „Pomimo niesprzyjających warunków ekonomicznych, rok 2012 zakończyliśmy – zgodnie z oczekiwaniami – w dobrej kondycji. Z sukcesem zwiększyliśmy sprzedaż w naszych kluczowych obszarach, ale co jeszcze ważniejsze – udało nam się odwrócić trend spadkowy wyniku finansowego netto, i to przy negatywnym wpływie rosnących cen surowców. Rezultaty zaczyna przynosić też nasz program naprawczy – już w 1. kwartale 2012 (po raz pierwszy od 2. kwartału 2011) odnotowaliśmy dodatni kwartalny wynik netto. Jestem przekonany, że Agfa-Gevaert jest dziś na właściwej drodze i że zakładany w średniookresowej perspektywie cel w postaci dwucyfrowego wzrostu zysku z działalności podstawowej, nieuwzględniającego kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), jest całkowicie realny. W roku 2013 będziemy nadal koncentrować się na działaniach, które pozwolą utrzymać „w ryzach” koszty ogólne, administracyjne i związane ze sprzedażą, poprawić marżę zysku i nadal rozwijać portfolio produktów. Mam na myśli głównie rozwiązania inkjetowe z oferty Agfa Graphics i cyfrowe systemy radiologiczne oraz IT z działu Agfa HealthCare” – komentuje ubiegłoroczne wyniki Agfa-Gevaert prezes i CEO koncernu Christian Reinaudo. Przy sprzyjających różnicach kursowych (relatywnie słabe euro) przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wzrosły z 1,596 mld euro w roku 2011 do 1,652 mld euro w ub.r. Dział przemysłowych rozwiązań inkjetowych odnotował w tym okresie dwucyfrowy wzrost przychodów. Wyłączając wspomniane efekty kursowe, był on jednocyfrowy, ale bardzo znaczący. W segmencie prepress wzrost wolumenu zamówień został zneutralizowany przez presję cenową. Szczególnie ucierpiał na tym dział rozwiązań CtP, choć w regionach innych niż Europa odnotował on wzrost przychodów ze sprzedaży, zwłaszcza na rynkach rozwijających się. Na satysfakcjonującym poziomie w 2012 roku utrzymywała się sprzedaż filmów graficznych, dzięki czemu dział analogowych rozwiązań CtF osiągnął wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Marża zysku brutto wyniosła w 2012 roku 24,7 proc.. Lepszy wynik operacyjny został częściowo zneutralizowany przez presję cenową i rosnące ceny surowców. W efekcie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w ub.r. 91 mln euro (5,5 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 53,1 mln euro i stanowił 3,2 proc. sprzedaży. W obu przypadkach oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2011 – odpowiednio o 8 proc. i 15,4 proc. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

cript>