Optymalizacja druku w firmie
21 mar 2013 14:23

Sprawnie funkcjonujący proces druku to niezwykle istotna kwestia i podstawa efektywnej działalności wielu firm. Nie każdy jednak wie, jak zarządzać procesem druku by był optymalny, nie wymagał wysokich nakładów finansowych i nie powodował przestoju w funkcjonowaniu firmy. Tymczasem specjaliści od optymalizacji procesów druku są w stanie usprawnić proces produkcji i obiegu dokumentów oraz zmniejszyć jego koszty nawet o kilkadziesiąt procent rocznie. Według ubiegłorocznego raportu KPMG „Wykorzystanie papieru w przedsiębiorstwach działających w Polsce” firmy wykorzystują ponad 11 mln ryz papieru A4, co oznacza w przeliczeniu na pracownika blisko 650 kartek miesięcznie. Co więcej, według analiz IDC jeden dokument powielany jest nawet 19 razy. Oczywistym jest, że w większości przypadków taka liczba kopii nie jest potrzebna. Przeciętna duża firma dysponuje ponad 100 drukarkami, a urzędy większych miast wraz z delegaturami nawet około tysiącem sztuk. Liczby te robią jeszcze większe wrażenie w kontekście nakładów finansowych. Koszt rocznego utrzymania 100 drukarek oscyluje w granicach 130 tys. zł., a 1000 – ponad milion zł. Optymalizacja druku w firmie nie polega jednak jedynie na ograniczeniu zużycia papieru czy tonera. Opiera się ona przede wszystkim na analizie i usprawnieniu procesu. Warto zatem powierzyć to zadanie profesjonalnemu dostawcy usług, który przeanalizuje faktyczne potrzeby w tym obszarze. Zoptymalizowany proces druku to przede wszystkim dopasowanie systemów wydruku do potrzeb użytkowników tak, by zapewnić im komfort i ciągłość pracy. Po przeprowadzeniu audytu doświadczeni eksperci potrafią szybko przedstawić kompleksowy plan naprawy sytuacji i wdrożyć gotowe rozwiązania, które są już sprawdzone na rynku. Są one dostosowane do specyfiki każdej firmy i uwzględniają wszystkie problemy z jakimi styka się klient. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta

cript>