Esko wzmacnia region Europy Południowo-Zachodniej
26 mar 2013 11:37

Firma Esko poinformowała o ożywieniu strategii wsparcia klienta poprzez regionalną koncentrację działań w Europie Południowo-Zachodniej. Eliminując granice geograficzne, nowy region Południowo-Zachodniej Europy (SWE) odzwierciedla zapotrzebowanie klientów firmy na transgraniczną synergię. Kontrahenci z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii i francuskojęzycznej Szwajcarii będą teraz obsługiwani przez jeden międzynarodowy zespół specjalistów firmy Esko odpowiedzialny za sprzedaż, marketing i serwis. „Rynek poligraficzny i opakowaniowy zmieniają się szybko, niosąc ze sobą różne wyzwania i możliwości. Wśród nich jest zwiększenie skuteczności pod względem jakości, produktywności i rentowności poprzez bliską współpracę właścicieli marek oraz dostawców druku i opakowań. Wierzymy, że nowe podejście strategiczne przyczyni się do maksymalizacji synergii różnych regionów, np. tych, które specjalizują się w barwie, z innymi posiadającymi doświadczenie w druku flekso. Dzięki wspólnej organizacji dostarczamy infrastrukturę niezbędną, by pomóc im w zwiększeniu tego potencjału" - mówi Olivier Moeyersoms, dyrektor handlowy regionu SWE. Olivier Moeyersoms posiada rozległą wiedzę i doświadczenie nabyte podczas wieloletniej pracy na stanowisku regionalnego dyrektora ds. handlu we Francji. Obok doświadczonego zespołu składającego się z ekspertów z zakresu produkcji oraz menedżerów sprzedaży, Olivier Moeyersoms będzie ściśle współpracował z Pascalem Buranello, kierownikiem działu serwisu w regionie SWE, który posiada doskonałą wiedzą o produktach i biegle włada językami: francuskim, włoskim i hiszpańskim. „Wielu z naszych klientów już współpracuje z przedsiębiorstwami nie zważając na ich położenie geograficzne. Czuliśmy, że nadszedł odpowiedni czas dla zwiększenia globalnej współpracy obejmującej obszar Europy Południowo-Zachodniej jako jeden region,” – mówi Armand Gougay, wiceprezes obszaru EMEA w firmie Esko. Na podstawie informacji firmy Esko opracował KS