Bohdan Durnyak honorowym profesorem Politechniki Warszawskiej
3 kwi 2013 10:15

20 marca br. na Wydziale Inżynierii Produkcji PW w Sali Obrad Rady Wydziału odbyła się uroczystość wręczenia tytułu honorowego profesora Politechniki Warszawskiej rektorowi Ukraińskiej Akademii Drukarstwa – profesorowi Bohdanowi Durnyakowi. Ze strony Politechniki Warszawskiej w uroczystości wzięli udział m.in.: prof. dr hab. Rajmund Bacewicz – prorektor ds. nauki PW, dr hab. inż. Andrzej Kolasa – dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, dr hab. inż. Jerzy Petriaszwili – koordynator współpracy między PW a UAD, dr hab. inż. Stefan Jakucewicz – członek Rady Wydziału Inżynierii Produkcji PW współpracujący z UAD oraz inni profesorowie warszawskiej uczelni. Oprócz Bohdana Durnyaka stronę ukraińską reprezentowali doc. Yaroslav Uhryn, prorektor ds. nauczania Ukraińskiej Akademii Drukarstwa oraz prof. Markijan Malski, ambasador Ukrainy w Polsce. W spotkaniu udział wziął także prezes Polskiej Izby Druku – Edward Dreszer. Jak już wcześniej zostało wspomniane, prof. Bohdan Durnyak obecnie sprawuje funkcję rektora Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, mogącej się pochwalić ponad 80-letnimi tradycjami. Jest on m.in. autorem ok. 500 prac naukowych i twórcą ukraińskiej szkoły naukowej z teorii modelowania nieliniowych i niestacjonarnych procesów w zwojowych maszynach drukujących. Szczególną rangę temu wydarzeniu nadała obecność ambasadora Ukrainy – profesora Markijana Malskiego. Więcej informacji w kwietniowym wydaniu „Poligrafiki”. KS

cript>