GMC Inspire z certyfikatem PODi
15 kwi 2013 13:53

Firma GMC Software Technology – producent zaawansowanych rozwiązań w zakresie komunikacji z klientem i zarządzania dokumentami – poinformowała, że moduł PPML 3.0, stanowiący integralną część stworzonej przez nią platformy GMC Inspire 8.3, uzyskał (jako pierwsze oprogramowanie na świecie) certyfikat PODi – międzynarodowej organizacji zrzeszającej firmy oferujące rozwiązania z obszaru druku cyfrowego. Stworzone przez PODi testy certyfikujące w zakresie PPML umożliwiają niezależną weryfikację zgodności danego rozwiązania ze standardem PPML/GA, znajdującym zastosowanie przy druku personalizowanym. Stosujący platformę GMC Inspire 8.3 dostawcy usług poligraficznych, współpracujący z firmami oferującymi usługi finansowe, bankowe, ubezpieczeniowe czy opieki zdrowotnej, zyskują dzięki temu pewność, że oprogramowanie to w pełni wykorzystuje prędkość i dokładność modułu PPML. PPML to otwarty, niezależny od stosowanego urządzenia standard w zakresie druku personalizowanego, stworzony przez PODi i należące do tej organizacji firmy członkowskie, m.in. EFI, HP, Xeikon i Xerox. Z kolei GMC Inspire to zintegrowane rozwiązanie, pozwalające na projektowanie i tworzenie dokumentów zawierających dane personalizowane. Oprogramowanie to pozwala użytkownikom na zaplanowanie i realizację skutecznych, bazujących na personalizacji działań w zakresie komunikacji z ich odbiorcami, dostosowanych do ich potrzeb i oczekiwań. GMC Inspire to platforma wspierająca szereg aplikacji w zakresie druku transakcyjnego, reklamowego, TransPromo i wydawniczego „na żądanie”. Przyznany jej właśnie certyfikat PODi stanowi potwierdzenie, że wykorzystywane w całym procesie dane są przetwarzane w sposób wydajny, jak również możliwe jest ich powiązanie z zewnętrznymi bazami i źródłami podczas drukowania. GMC Inspire umożliwia też przetwarzanie bardzo rozbudowanych plików zawierających dane personalizowane – wydajny moduł PPML zapewnia, że są one obrabiane i wysyłane szybko i dokładnie. „Jesteśmy niezwykle dumni nie tylko z tego, że stworzona przez nas platforma GMC Inspire uzyskała certyfikat PODi, ale również z faktu, że uzyskała go jako pierwsze na świecie oprogramowanie – mówi Pavel Verner, szef działu zapewnienia jakości w firmie GMC Software Technology. – Naszym celem było zaoferowanie dostawcom usług poligraficznych obsługujących firmy z sektora finansowego, bankowego, ubezpieczeniowego i opieki zdrowotnej wydajnego narzędzia, które będzie zgodne z wysokimi wymaganiami ich klientów. Kluczowe w tym przypadku było efektywne przetwarzanie różnych strumieni danych oraz opcji ich dostarczania przy aplikacjach uwzględniających personalizację”. Opracowano na podstawie informacji firmy GMC Software Technology