Koncentracja biznesu leasingowego BZ WBK
25 kwi 2013 12:25

Od 1 kwietnia br. leasing w BZ WBK jest oferowany przez jeden podmiot, a nie jak dotychczas przez dwie Spółki Leasingowe.  Połączenie nastąpiło w drodze przejęcia BZ WBK Finanse & Leasing SA przez BZ WBK Leasing SA. Głównym celem było zapewnienie klientom najwyższych i ujednoliconych standardów obsługi. Efektem zakończonego połączenia jest powstanie jednej z najszybciej rozwijających się spółek leasingowych w Polsce z ponad 50 tys. klientów i pełną ofertą finansowania środków trwałych.  Do tej pory Spółki Leasingowe BZ WBK były wyspecjalizowane pod względem finansowanych przedmiotów: BZ WBK Leasing finansowała środki transportu, natomiast BZ WBK Finanse & Leasing odpowiadała za finansowanie maszyn i urządzeń, sprzętu IT oraz nieruchomości. Obecnie spółka BZ WBK Leasing posiada pełną ofertę finansowania inwestycji. Wszyscy obecni klienci przejmowanej spółki BZ WBK Finanse & Leasing zostali pisemnie poinformowani o zmianie i związanymi z nią działaniami. „Sprawnie przeprowadzona fuzja obu podmiotów leasingowych Banku Zachodniego WBK oraz aktualnie realizowana integracja z Kredyt Lease SA ułatwi nam osiągnięcie celu strategicznego, jakim jest systematyczne osiąganie dynamiki wzrostu znacznie powyżej rynku, a w konsekwencji zapewnienie stabilnej pozycji w pierwszej trójce największych polskich grup leasingowych” – podsumowuje Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing SA oraz Kredyt Lease SA. Portfel leasingowy Grupy BZ WBK, czyli BZ WBK Leasing SA oraz Kredyt Lease SA, to obecnie ponad 3,7 mld zł. Opracowano na podstawie informacji BZ WBK Leasing