Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za 1. kwartał 2013
27 maj 2013 13:56

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2013. Grupa osiągnęła w nim – rok do roku – wzrost marży zysku brutto, a jej zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł we wspomnianym okresie 21 mln euro. „Czynniki stymulujące wzrost działu Agfa HealthCare funkcjonowały w 1. kwartale br. poprawnie, natomiast na nieco słabsze wyniki Agfa Graphics wpłynęły przede wszystkim niepewność ekonomiczna i gorsza koniunktura gospodarcza. Warto odnotować kolejny, licząc rok do roku, wzrost marży zysku brutto, wynikający m.in. z wdrażanych przez nas stale programów zwiększających wydajność działań. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach tego roku osiągniemy lepszy wynik netto, także za sprawą naszych wysiłków zmierzających do ciągłej poprawy marży zysku brutto” – mówi Christian Reinaudo, CEO grupy Agfa-Gevaert. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics wyniosły w 1. kwartale tego roku 371 mln euro, przy 396 mln euro w analogicznym okresie 2012. Firma odczuła tym samym skutki gorszej koniunktury gospodarczej w całej Europie. Z jednej strony – firmy oszczędzają na działaniach reklamowych, co przekłada się na mniejszą ilość zadrukowanych stron. Z drugiej zaś – część drukarń m.in. z tego powodu odkłada w czasie decyzje o inwestowaniu w nowy sprzęt. W skali globalnej dział cyfrowych rozwiązań dla prepressu (CtP) odnotował kolejny wzrost wolumenu dostaw, który jednak został zniwelowany przez spadki cenowe. Zgodnie z oczekiwaniami, po okresowej ubiegłorocznej stabilizacji dział analogowych filmów graficznych (CtF) powrócił do trendu spadkowego. Niepewna sytuacja gospodarcza nie pozostawała bez wpływu także na wynik zrealizowany przez dział przemysłowego druku inkjetowego. Zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA), wyniósł w 1. kwartale br. 13,6 mln euro (3,7 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wyniósł 4,4 mln euro i stanowił 1,2 proc. sprzedaży. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa

cript>