Paulo Souto członkiem PBKG
3 cze 2013 13:15

W uznaniu procesu globalizacji firmy Sistrade oraz usług inżynieryjnych i konsultingowych świadczonych przez nią na całym świecie w branży poligraficznej, Paulo Souto – dyrektor Sistrade - stał się członkiem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Uroczystość prowadzona przez kanclerza Bractwa – Jacka Kuśmierczyka – odbyła się 21 maja w Poznaniu. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga istnieje od roku 1996 i jest częścią organizacji działającej w sześciu krajach europejskich. Idea powstania Bractwa narodziła się we Francji, skąd została przeszczepiona do Niemiec, Włoch, Belgii, Szwajcarii i Polski. W konsekwencji członkowie polskiego stowarzyszenia należą do elitarnego grona skupiającego ponad 700 obywateli państw, należących do ścisłej europejskiej czołówki pod względem rozwoju przemysłu poligraficznego. Opracowano na podstawie informacji firmy Sistrade

cript>