Nowy zarząd Agory SA
1 lip 2013 10:24

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Agory SA wybrało zarząd spółki na nową pięcioletnią kadencję.  W skład zarządu weszli: Wanda Rapaczyńska, Bartosz Hojka, Tomasz Jagiełło, Grzegorz Kossakowski i Robert Musiał. Funkcję prezesa ponownie objęła Wanda Rapaczyńska, która pełniła ją już w latach 1998-2007. W 2007 roku zastąpił ją Marek Sowa. Od 2009 roku Rapaczyńska była członkiem rady nadzorczej Agory SA. W lutym ub.r. została oddelegowana do zarządu po rezygnacji ze stanowiska prezesa Piotra Niemczyckiego. Bartosz Hojka był członkiem zarządu i dyrektorem zarządzającym Grupy Radiowej Agory. Tomasz Jagiełło jest założycielem i prezesem zarządu spółki Helios SA. Grzegorz Kossakowski w zarządzie Agory nadzoruje pion technologii, jest członkiem zarządu od 8 stycznia 2009 roku. Robert Musiał nadzoruje funkcjonowanie trzech drukarń Agory, od lipca 2003 wchodzi w skład zarządu Agory-Poligrafii. Opracowano na podstawie press.pl