Xeikon potwierdza informację o proponowanym przejęciu spółki
19 lip 2013 12:17

Firma Xeikon NV („Xeikon”) poinformowała o zapoznaniu się z komunikatem prasowym, w którym firmy Punch International („Punch”) oraz Bencis Capital Partners Belgium NV („Bencis”) ogłosiły osiągnięcie wstępnego porozumienia dotyczącego sprzedaży funduszowi Bencis należących do firmy Punch 65,68 proc. udziałów w Xeikonie za kwotę 5,85 EUR za akcję. Jeśli powyższa transakcja stanie się bezwarunkowa i przeniesienie udziałów firmy Xeikon z Punch do Bencis zostanie sfinalizowane, firma Bencis, zgodnie z Ustawą o Nadzorze Finansowym (Wet op het financieel toezicht), będzie zobowiązana do przedstawienia oferty kupna akcji wszystkim pozostałym akcjonariuszom firmy Xeikon. Uprzednie warunki określone w umowie pomiędzy Punch i Bencis dotyczą m.in. sfinalizowania niektórych umów pomiędzy Xeikon i Punch – przedmiotem których jest przerwanie istniejących więzi pomiędzy tymi firmami. Zarządy zainteresowanych firm będą z należytą starannością i rozwagą omawiały wyżej wymienione warunki zawarte pomiędzy spółkami Bencis i Punch. Dalsze komunikaty w tej sprawie będą publikowane, jeśli będą wymagały tego okoliczności. Firma Xeikon informuje, że niniejsze ogłoszenie jest wykonane zgodnie z Częścią 5:25i (Section 5:25i), drugiego paragrafu Ustawy o Nadzorze Finansowym (Wet op het financieel toezicht). Na podstawie informacji firmy Xeikon opracował KS