Stora Enso po dwóch kwartałach 2013 r.
26 lip 2013 10:49

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 2. kwartał br. Firma odnotowała w nim stabilność pod względem przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej oraz płynności finansowej. Osiągnięte rezultaty pozwoliły na wdrożenie kolejnych, istotnych dla przyszłości Stora Enso kroków inwestycyjnych: budowy biorafinerii w fińskich zakładach Sunila oraz realizacji projektu zakładającego stworzenie papierni i celulozowni w chińskim Guangxi. „Drugi kwartał 2013 pokazał, z jak różnym otoczeniem rynkowym mamy do czynienia – pisze w komunikacie dla inwestorów i akcjonariuszy Jouko Karvinen, CEO firmy Stora Enso. – Podczas gdy ogólne wyniki finansowe, m.in. w zakresie przepływów gotówkowych, były zgodne z oczekiwaniami, sytuacja w poszczególnych obszarach naszego biznesu wygląda diametralnie odmiennie. Do pozytywów na pewno należy zaliczyć kondycję działu Renewable Packaging, który odnotował znaczące przychody ze sprzedaży, głównie dzięki stabilnemu rynkowi, na którym funkcjonuje. W odniesieniu rok do roku swój zysk EBITDA poprawił dział Biomaterials; warto podkreślić, że będąca w jego gestii celulozownia w urugwajskim Montes del Plata wchodzi w finalną fazę budowy. Po kilku słabych kwartałach poprawiła się także sytuacja działu Building & Living. Wpływ na to miał cykliczny powrót koniunktury oraz wdrażane przez nas działania naprawcze. Rozczarowanie w kolejnym już kwartale przyniósł natomiast dział Printing & Reading, który generuje straty wynikające ze spadku popytu na wiele gatunków podłoży drukowych, przy czym spadek ten jest znacznie większy niż długookresowy spadek strukturalny”. W 2. kwartale br. Stora Enso osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 717 mln euro, tj. na poziomie porównywalnym z analogicznym okresem ub.r. i nieco wyższe od tych z 1. kwartału br. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w nim 124 mln euro, przy 144 mln euro przed rokiem i 118 mln euro w 1. kwartale br. Znaczący wzrost rok do roku odnotowano pod względem przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej: z 248 mln euro do 344 mln euro. Płynność finansowa wyniosła z kolei 1,8 mld euro i była wyższa o 100 mln euro w porównaniu z 1. kwartałem br. Po nienajlepszym początku roku 2. kwartał firma Stora Enso zakończyła z zyskiem netto wynoszącym 21 mln euro. „Mimo przyzwoitych wyników osiągniętych w 2. kwartale br. nie oczekujemy, że otoczenie rynkowe ulegnie w przewidywalnej przyszłości znaczącej poprawie – kontynuuje Jouko Karvinen. – Plan restrukturyzacyjny ogłoszony w kwietniu, mający przynieść oszczędności rzędu 200 mln euro rocznie, staje się kluczowy dla zabezpieczenia naszej przyszłości. Biorąc pod uwagę obecną sytuację działu Printing & Reading, przede wszystkim on zostanie objęty kolejnymi redukcjami, choć takowe będą dotyczyć także pozostałych jednostek biznesowych Stora Enso. Ogłaszane przez nas na przestrzeni ostatnich siedmiu miesięcy zamknięcia trzech maszyn produkujących papiery gazetowe zostały zrealizowane zgodnie z planem. Chociaż fakt ten powinien być zauważalny w naszym bilansie popytu i podaży już w drugim półroczu, pod względem poprawy wyników finansowych stanie się w pełni odczuwalny dopiero w roku 2014” – mówi Jouko Karvinen. Kierownictwo Stora Enso przewiduje, że przychody ze sprzedaży w kolejnych trzech miesiącach br. będą nieco niższe niż w 2. kwartale, natomiast zysk operacyjny EBIT pozostanie na poziomie podobnym lub wyższym. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso