Wojskowa Drukarnia w Łodzi po raz kolejny na sprzedaż
26 sie 2013 10:50

Minister Skarbu Państwa zaprasza do wzięcia udziału w aukcji w sprawie zbycia udziałów spółki Wojskowa Drukarnia w Łodzi Sp. z o.o. Spółka prowadzi działalność wydawniczą i poligraficzną oraz sprzedaż detaliczną książek, gazet i artykułów piśmiennych. Przedmiotem aukcji są udziały w liczbie 11 900 dla jednego nabywcy (przez jednego nabywcę rozumie się także „konsorcjum” złożone z dwóch lub więcej podmiotów) o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki. Cena wywoławcza pakietu 11 900 udziałów wynosi 3 728 389,00 zł. Zgłoszenie do wzięcia udziału w aukcji należy składać do 12 września 2013 r. Aukcja odbędzie się w dniu 16 września 2013 r., o godzinie 12.00. Przypomnijmy, że dwie wcześniej planowane aukcje – w kwietniu i maju br. - nie odbyły się z powodu braku chętnych. Opracowano na podstawie msp.gov.pl