Komori H-UV do druku opakowań w technice offsetowej
27 sie 2013 09:55

Rynek opakowań odnotowuje coraz większe zainteresowanie innowacyjnym systemem suszenia H-UV, oferowanym przez firmę Komori, co potwierdzają liczne instalacje. „Proponowany przez nas system – mówi Tadeusz Figurski, wiceprezes firmy Reprograf będącej wyłącznym dystrybutorem marki Komori w Polsce – zapewnia nie tylko błyskawiczne suszenie wydruków, krótkie cykle produkcyjne, natychmiastową gotowość do dalszej obróbki, ale także możliwość drukowania na trudnych i nietypowych podłożach. Technologia H-UV eliminuje również prószenie, pozwala na łatwość uszlachetniania, zapewnia odporność mechaniczną oraz połysk wydruków charakterystyczny dla technologii konwencjonalnej. Wyeliminowano tu jednocześnie: wysoki koszt inwestycji, wysokie zużycie energii czy emisję szkodliwych substancji do środowiska.(...)”. System jest w stanie sprostać również obecnym wymaganiom branży opakowaniowej. Należą do nich m.in: coraz częstsza konieczność posiadania certyfikatu G7 (potwierdzającego, że maszyna została skalibrowana w oparciu o odpowiednie parametry); wyposażenie urządzenia drukującego w system inspekcji druku; regulacje prawne wymuszające stosowanie funkcji śledzenia produkcji, zwłaszcza w przypadku żywności i leków; kontrola w zakresie migracji farb, lakierów i klejów oraz – w przypadku druku UV – także fotoinicjatorów; wymagane przez UE tłoczenie nazw leków w alfabecie Braille’a; coraz częstsze stosowanie 6 i więcej kolorów, także specjalnych oraz nanoszenie lakieru na specjalne podłoża jako narzędzie marketingowe. „Od pewnego czasu obserwujemy wyraźny wzrost zapotrzebowania na innowacyjną technologię H-UV wśród firm poligraficznych, specjalizujących się w drukowaniu opakowań. Dotyczy to zwłaszcza tych drukarń, które wcześniej stosowały konwencjonalne farby olejowe, a teraz rozszerzyły swoje portfolio o wyroby realizowane w technice offsetowej UV – zauważa Tadeusz Figurski. – Okazuje się, że maszyna Komori H-UV jest tu często preferowaną opcją z uwagi na brak konieczności wygospodarowania dodatkowego miejsca, zajmowanego przez zespoły suszące maszyny konwencjonalnej czy też wyeliminowanie dedykowanych i często kosztownych systemów klimatyzacji i wentylacji, niezbędnych przy klasycznym rozwiązaniu. Warto podkreślić, że farby i lakiery o wysokiej czułości, stworzone z myślą o systemie suszenia Komori H-UV, spełniają wysokie kryteria jakościowe branży opakowań. W porównaniu z konwencjonalnymi farbami UV oferują znacznie szerszy gamut kolorystyczny i zapewniają wyższy połysk. Mamy tu także do czynienia ze znacznie niższym przyrostem punktu niż w przypadku typowych farb UV. Zapewniają znakomite krycie, niską lepkość i wysoki poziom zadrukowywania. Z kolei lakiery H-UV, gdy zestawić je z klasycznym lakierem UV, oferują większy potencjał i wyższą jakość.” Standardową konfiguracją oferowaną przez firmę Komori z myślą o drukarniach opakowaniowych jest 6-kolorowa maszyna Lithrone G40 z wieżą lakierującą i systemem suszenia H-UV. Umożliwia ona drukowanie zarówno konwencjonalnymi farbami olejowymi, jak i farbami H-UV, a także stosowanie różnego rodzaju uszlachetnień. Elastyczność maszyny pozwala na liczne kombinacje farb i lakierów (konwencjonalnych oraz H-UV), w zależności od wykorzystywanego podłoża i docelowej aplikacji. Z myślą o grubszych podłożach, np. tekturach, firma Komori wprowadziła do swojej oferty wyposażony w system H-UV model Lithrone GX40RP – z systemem druku obustronnego i wieżą lakierującą. Jego największą zaletą jest możliwość drukowania na wysokogramaturowych materiałach po obu stronach arkusza w jednym przejściu, bez konieczności jego odwracania. Maszyna oferuje maks. prędkość 16,5 tys. ark./h, maks. format arkusza wynosi 750x1050 mm, zaś zakres grubości: 0,04-0,5 mm przy opcji niskogramaturowej i 0,2-0,8 przy opcji zadrukowywania tektur. Opracowano na podstawie informacji firmy Reprograf