Konica Minolta w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji
29 sie 2013 12:34

Konica Minolta Business Solutions Polska wspiera promocję dobrych praktyk i najwyższych standardów w obszarze rekrutacji wraz z Koalicją na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji. Koalicja do swoich szeregów włącza firmy, których działania związane z prowadzeniem procesu rekrutacji spełniają najwyższe standardy etyczne i profesjonalne. Zrzeszone przedsiębiorstwa chcą wspólnie zwrócić uwagę na potrzebę promocji dobrych praktyk oraz budowania kultury rekrutacyjnej. Koalicja wypracowała szereg narzędzi, m.in. Kodeks Dobrych Praktyk w Rekrutacji, pełni również platformę wymiany doświadczeń. „Konica Minolta to firma o solidnych podstawach etycznych. Budowany przez lata prestiż marki i możliwości rozwoju oferowane pracownikom przyciągają do nas znakomitych kandydatów. Jesteśmy dumni, że osoby z tak doskonałym doświadczeniem zawodowym i potencjałem decydują się związać swoją przyszłość z nami – powiedział Mateusz Kocur, HR manager Konica Minolta Business Solutions Polska. – Proces rekrutacji to bardzo istotny moment zarówno z perspektywy firmy, jak i kandydata. To ważne, by przebiegał zgodnie z najwyższymi kryteriami. Postanowiliśmy dołączyć do Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji, ponieważ chcemy, by dobre praktyki w tej sferze stały się standardem.” Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta Business Solutions Polska