BSC Drukarnia Opakowań inwestuje w produkcję opakowań z PET
30 sie 2013 10:42

BSC Drukarnia Opakowań SA, poznański producent opakowań z tektury i papieru, wciąż powiększa wartość przychodów swojej Grupy. W okresie styczeń-czerwiec br. wzrosły one o 19 proc., wynosząc 75,5 mln zł wobec 63,6 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny i EBITDA wzrosły odpowiednio do wartości 10 i 14,2 mln zł, osiągając dynamikę na poziomie kolejno 10 i 13 proc. Grupa konsekwentnie realizuje strategię dalszego wzmacniania pozycji rynkowej, co zamierza osiągnąć poprzez rozwój organiczny oraz inwestycje kapitałowe. „Główną przyczyną kontynuacji tak mocnego wzrostu sprzedaży jest wzrost eksportu, którego dynamika osiągnęła ok. 300 proc. Wynik netto pozostał praktycznie na niezmienionym poziomie, co było skutkiem znaczącego wzrostu kosztów amortyzacji i spadku przychodów finansowych. Istotny wzrost zobowiązań krótkoterminowych to pochodna wykazania zobowiązania z tytułu dywidendy, wypłaconej w lipcu br. Zobowiązania długoterminowe są z kolei stale i konsekwentnie spłacane przy braku nowo zaciągniętych kredytów. Stąd odnotowaliśmy ich spadek o 10 proc.” – wyjaśnia Janusz Schwark, prezes zarządu BSC Drukarnia Opakowań SA. Celem strategicznym Grupy jest dalsza ekspansja na rynkach krajowym i europejskim. W tym celu Grupa kontynuowała strategię poszukiwania podmiotu, którego park maszynowy i know-how spełniłyby oczekiwania firmy w zakresie druku fleksograficznego. Z uwagi na fiasko poszukiwań zarząd podjął decyzję o uruchomieniu projektu alternatywnego – zakupu nowoczesnej maszyny Gallus RCS 430, umożliwiającej druk zarówno w technologii flekso, offsetowej, jak i sitodrukowej oraz laminowanie, złocenie na zimno i inne metody uszlachetniania. Maszyna będzie umożliwiała zadrukowywanie kartonu do 350 um i podłoży z materiałów niewsiąkliwych typu PET do 300 um. Tym samym Zarząd chce uruchomić produkcję opakowań dotychczas nie drukowanych ze względu na brak możliwości technologicznych. Wartość linii wraz z dodatkowym oprzyrządowaniem (m.in. maszyną sztancującą) to wydatek ok. 4 mln EUR. Termin dostawy maszyny – listopad 2013. „Inwestycja pozwoli spółce zaistnieć w nowym segmencie rynku poprzez oferowanie kompleksowej usługi, spełniającej wysokie oczekiwania w zakresie druku opakowań PET. Dostrzegamy bowiem niezagospodarowaną dotychczas niszę, która w perspektywie najbliższych kilku lat może stać się istotnym dla przychodów obszarem działalności. Na ten moment już jeden z naszych dotychczasowych, głównych odbiorców wyraził gotowość współpracy w zakresie druku opakowań na podłożach z materiałów niewsiąkliwych typu PET. Szacowana sprzedaż z tytułu zakupu tej linii w okresie początkowym to ok. 5 mln EUR rocznie. Zarząd będzie dążył do takiego obłożenia na przestrzeni 12-18 miesięcy od uruchomienia linii” – informuje prezes Janusz Schwark. Segment opakowań z materiałów typu PET drukowanych na maszynach rolowych jest dla BSC ważnym elementem rozwoju. Spółka chce dokonywać kolejnych inwestycji w ten segment – nie wyklucza budowy osobnego zakładu - Zakładu Flexo. Opracowano na podstawie informacji firmy BSC Drukarnia Opakowań

cript>