Spadek produkcji papieru i tektury w Europie w 2012 roku
6 wrz 2013 10:57

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Confederation of European Paper Industries - CEPI) opublikowała najnowsze dane statystyczne na temat europejskiego przemysłu papierniczego, które dają przejrzysty obraz stanu branży w 2012 roku. Raport podaje kluczowe parametry, m.in. dane na temat produkcji, konsumpcji, handlu celulozą, papierem i surowcami, jak również dane dotyczące energii, ochrony środowiska i spraw społecznych. Statystyka pokazuje, że spowolnienie gospodarcze, które rozpoczęło się w połowie 2011 roku, miało w dalszym ciągu negatywny wpływ na europejską produkcję celulozy i papieru w 2012 roku. Warto zauważyć, że wyniki ekonomiczne europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego są lepsze niż innych energochłonnych sektorów w Europie. Przemysł ten szuka lepszych sposobów zrównoważenia podaży i popytu oraz modernizuje zakłady przemysłowe, aby pozostać konkurencyjnym. Ogólne wyniki finansowe we wszystkich krajach członkowskich CEPI w 2012 roku były na takim samym poziomie jak w innych głównych tradycyjnych regionach produkcji papieru takich jak USA, Japonia i Korea Południowa. Tylko Chiny i Brazylia miały lepsze wyniki. Członkowie CEPI wyprodukowali 92,1 mln ton papieru i tektury w 2012 roku, co stanowi spadek o 1,6 proc. w stosunku do 2011. Produkcja sprzed kryzysu w 2008 roku wynosiła 97,9 mln ton. Całkowita produkcja celulozy spadła o 1 proc., podczas gdy produkcja celulozy na sprzedaż wzrosła o 4,3 proc. Eksport papieru i tektury do krajów pozaeuropejskich odnotował wzrost o 5,3 proc., a import spadł o 9,7 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Ogólne zużycie papieru i tektury w krajach CEPI spadło w ub.r. o 3,8 proc. Dla porównania: łączny PKB w Europie zmniejszył się o 0,3 proc. w 2012 roku, ale wzrośnie o 1,4 proc. w 2014 (źródło: Eurostat - EU27). Na podstawie Tappi over Wire opracował TG

cript>