System inspekcyjny firmy AVT w drukarni Formika
9 wrz 2013 12:20

Formika z podwarszawskiego Raszyna jest jedną z największych w Polsce drukarń fleksograficznych, bazujących na technologii wąskowstęgowej. To rodzinna firma, istniejąca od 35 lat. Zatrudniająca ponad 130 osób i realizująca roczne obroty rzędu 80 mln złotych drukarnia współpracuje z ponad 200 klientami z Polski i zagranicy, przede wszystkim z branż spożywczej, kosmetycznej, chemicznej i farmaceutycznej. Eksport stanowi 40 proc. przychodów ze sprzedaży Formiki. Głównie z myślą o klientach farmaceutycznych poczyniona została jej najnowsza inwestycja – zaawansowany system inspekcji zadrukowanej wstęgi PrintVision/Helios II wyprodukowany przez firmę AVT. Kontrakt został sfinalizowany m.in. dzięki współpracy drukarni z firmą System P, która jest partnerem handlowym AVT na rynku polskim. Mówi Piotr Dębicki, wiceprezes zarządu firmy Formika: „Klienci z branży farmaceutycznej to spory odsetek naszych odbiorców, a specyfika realizowanej dla nich produkcji wymaga niezwykle restrykcyjnej kontroli finalnego wyrobu. Z tego względu zdecydowaliśmy się na zakup najnowocześniejszego systemu inspekcyjnego AVT, który zapewnia, że w dostarczonej do odbiorcy partii wyrobów nie znajdzie się ani jeden wadliwy produkt. (...)”. Dostarczony do drukarni Formika system AVT został zainstalowany na przewijarce polskiej firmy Jurmet i służy do inspekcji wszystkich produktów realizowanych przez podwarszawską drukarnię dla przedsiębiorstw z branży farmaceutycznej. Automatycznie kontroluje pracę przewijarki, zatrzymując urządzenie w miejscu wystąpienia defektu i umożliwiając tym samym wycięcie bądź korektę wadliwych fragmentów roli przed jej dostawą do klienta. Prędkość wstęgi jest ustawiana samodzielnie przez klienta – w przypadku firmy Formika dostosowano ją do wydajności przewijarki. Mówi Piotr Dębicki: „Tuż po instalacji okazało się, że system jest bardzo czuły i nieco czasu zajęło nam jego skalibrowanie pod nasze potrzeby i wymagania. Obecnie prędkość pracy przewijarki z działającym systemem inspekcyjnym dochodzi do 400 m/min i jest zoptymalizowana pod kątem specyfiki naszej produkcji. Co istotne, przed zainstalowaniem systemu musieliśmy przebudować samą przewijarkę, wydłużając drogę wstęgi niezbędną do zatrzymania maszyny w odpowiednim miejscu, tj. tak, by wadliwy obszar był dostępny”. Po znalezieniu błędu na zadrukowanej wstędze podłoża przewijarka jest zatrzymywana, a wadliwy produkt – korygowany bądź eliminowany przez wycięcie i ponowne sklejenie materiału. Informacja o wykrytym błędzie, wraz z jego obrazem i obrazem wzorcowym, zapisywana jest w bazie SQL. System PrintVision/Helios II pozwala na tworzenie szablonów z zapisanymi parametrami kontroli druku i przywoływanie zapisanych parametrów przy wznowieniu pracy. Po kilku miesiącach eksploatacji Piotr Dębicki bardzo sobie chwali dokonaną inwestycję: „System inspekcyjny to element wyposażenia, o którego istnieniu większość naszych klientów z branży farmaceutycznej nawet nie wie. Dla nich bowiem liczy się finalny produkt, a ten – dzięki 100% kontroli jakości przez rozwiązanie firmy AVT – nie ma prawa zawierać nawet najdrobniejszych błędów i odchyleń od normy. (...)”. System AVT jest też coraz częściej wykorzystywany przez firmę Formika do kontroli innych produktów takich jak saszetki kosmetyczne. Opracowano na podstawie informacji firmy System P