NEPCon uznany jako Organizacja Monitorująca wg EUTR
12 wrz 2013 13:33

Przedsiębiorcy z całej UE mogą teraz uzyskać wsparcie NEPCon – oficjalnie uznane przez UE, dzięki któremu ich działalność będzie zgodna z prawem. 27 sierpnia br. Komisja Europejska oficjalnie zatwierdziła pierwsze Organizacje Monitorujące, które mają odgrywać kluczową rolę we wspieraniu firm, chcących postępować zgodnie z rozporządzeniem EUTR. NEPCon jest jedną z dwóch organizacji, które jako pierwsze zostały uznane za kompetentne, aby wspomagać przedsiębiorstwa w zapewnieniu zgodności z przepisami EU Timber Regulation (EUTR), ale jedyną działającą na rynku polskim. Druga Organizacja Monitorująca uznana przez Komisję Europejską to Conlegno z Włoch. Rozporządzenie EUTR obejmuje bardzo konkretne wymagania dla firm importujących produkty pochodzenia drzewnego oraz wpływa na funkcjonowanie tysięcy przedsiębiorstw w całej UE. Rolą OM jest udzielanie pomocy operatorom z UE w wypełnianiu ich obowiązków poprzez stworzenie Systemu Należytej Staranności (DDS) dla legalnie pozyskiwanego drewna oraz prowadzenie regularnej oceny wdrożonego systemu. Decyzja o współpracy z OM jest dobrowolna i nie zwalnia firmy z ponoszenia odpowiedzialności. Najważniejszą korzyścią dla firm angażujących się we współpracę z OM jest uzyskanie pomocy w spełnieniu wymogów EUTR oraz świadomość, że można ufać jakości powstałego Systemu Należytej Staranności i jego ocenom. Jako podstawę swojej decyzji UE wskazała na System Należytej Staranności LegalSource stworzony przez NEPCon oraz kompetencje organizacji w przeprowadzaniu audytów. „Uznanie przez Komisję Europejską solidności i jakości naszego Systemu Należytej Staranności jest dobrą wiadomością nie tylko dla nas, lecz także dla firm, z którymi współpracujemy. Dołożyliśmy wszelkich starań, by nasz system był przyjazny użytkownikowi, a jednocześnie spełniał wszystkie kryteria EUTR i inne kluczowe wymogi rynku” - mówi dyrektor generalny NEPCon, Peter Feilberg. System NEPCon został przetestowany przez kilka wiodących na rynku przedsiębiorstw drzewnych i wykorzystany jako ramy do stworzenia Systemu Należytej Staranności, który Europejska Federacja Handlu Drewnem (ETTF) udostępnia swoim członkom. Do tej pory setki firm i organizacji z sektora publicznego korzystało z ekspertyz NEPCon w zakresie legalności drewna. W ciągu ostatniej dekady nastąpił silny wzrost systemów certyfikacji drewna takich jak FSC. Wskazuje to na dążenie firm do odpowiedzialnego pozyskiwania drewna w tej branży. Jednak nielegalne produkty wciąż można znaleźć w dużych ilościach na globalnym rynku. Peter Feilberg przewiduje, że rozporządzenie zmieni zasady gry ze względu na wielkość rynku UE: „W ciągu ostatniego roku doświadczyliśmy największego w naszej historii napływu klientów zainteresowanych certyfikacją FSC. Wierzymy, że przede wszystkim jest to odpowiedź na rozporządzenie EUTR. Chcemy pomóc firmom spełnić nowe wymogi i sprawić, by wyzwania stawiane przez rozporządzenie zostały zamienione w korzyści dla przemysłu europejskiego”. W ramach dążenia organizacji do zapewnienia rozwiązań globalnych, NEPCon świadczy swoje usługi we współpracy z Rainforest Alliance. Umożliwia to dostarczanie usług na całym świecie, dzięki rozbudowanej sieci przedstawicieli oraz audytorów. Lista uznanych organizacji monitorujących została już opublikowana na stronie Komisji Europejskiej. Opracowano na podstawie informacji firmy NEPCon