Zmiany w strukturze organizacyjnej Ligum Pol
1 paź 2013 11:58

Z dniem 01.10.2013 zarząd Ligum Pol wprowadza zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Zmianami objęto działy Handlu, Logistyki oraz Produkcji; ten ostatni od 02.11. zostanie wsparty przez nowego pracownika. Dział Handel i Marketing odpowiada m.in. za: kontakt i opiekę nad klientem, opracowywanie ofert cenowych, koordynację terminową zleceń, odbiór i weryfikację zamówień od klientów, sprzedaż walców z magazynu, nadzór nad procesem reklamacyjnym oraz koordynację pracy i wsparcie dla przedstawicieli handlowych i Autoryzowanych Partnerów Sprzedaży. Pracownicy działu to: Andrzej Gronowicz - menedżer handlowy, Karol Adamczuk - specjalista obsługi kluczowych klientów, Jan Kaszowski - koordynator obrotu magazynowego. Wydział Produkcji Walców odpowiada m.in. za: terminową i jakościową realizację zleceń, optymalny dobór i rozwój technologii produkcji, wdrażanie nowych produktów, doradztwo techniczne i serwis u klienta, współpracę z dostawcami elastomerów. Pracownikami wydziału są:Zygmunt Trzeciak - dyrektor produkcji walców, Jacek Fukacz - mistrz produkcji oraz nowy pracownik Mariusz Kozłowski - inżynier produkcji. Dział Logistyka odpowiada m.in. za: terminową dostawę i odbiór zleceń, organizację transportu w usłudze LIGUM D2D, zaopatrzenie, koordynację zamówień zewnętrznych, wybór i ocenę dostawców, transport wewnętrzny i zabezpieczanie wyrobu. Zatrudnieni w nim są: Adam Szczepaniak - kierownik logistyki, pełnomocnik zarządu ds. jakości, Jarosław Kobyłka - specjalista obsługi zleceń, technik kontroli, Roman Ryś - koordynator zaopatrzenia, Tadeusz Raczkowski – spedytor. Dział Controlling odpowiada m.in. za: wycenę zleceń, nadzór i windykację należności, ocenę i rozliczanie przedstawicieli handlowych, kontakt z klientem, rozliczanie systemu wymiany walców, fakturację, kontrolę wewnętrzną. Pracują w nim: Arleta Walkowiak - specjalista ds. zarządzania i Martyna Szczepaniak - asystent ds. rozliczeń. Opracowano na podstawie informacji firmy Ligum Pol