Patentowy spór firm EFI i Durst rozstrzygnięty
6 lis 2013 14:00

Firma EFI ogłosiła, że Federalny Sąd Patentowy Niemiec unieważnił znaczną część patentu White Ink firmy Durst Phototechnik Digital Technology GmbH, o którego naruszenie została oskarżona właśnie firma EFI. Durst pozwał bowiem EFI za rzekome naruszenie niemieckiego patentu o numerze 10 2005 006 092. Oprócz odrzucenia tych zarzutów firma EFI złożyła powództwo o ustalenie nieważności w Federalnym Sądzie Patentowym Niemiec, prosząc sąd o unieważnienie części patentu będącego tematem sporu przeciwko firmie EFI na gruncie tego, że sprawa, której dotyczy powództwo Dursta, została zamknięta przed laty. 23 października 2013 r. Federalny Sąd Patentowy Niemiec zgodził się z firmą EFI i unieważnił znaczną część patentu Durst. Zgodnie z niemieckim prawem Durst ma prawo do odwołania się. W przypadku braku odwołania wyrok ten zakończy wieloletnią batalię prawną zainicjowaną przez firmę Durst, która wielokrotnie pozywała firmę EFI. „Wszyscy w EFI wierzymy, że konkurencja powinna być zorientowana na klienta, a nie na spory sądowe. Powinna się opierać na prawdziwych innowacjach, nie zaś na wątpliwych roszczeniach patentowych. Konkurencja powinna odbywać się na rynku, a nie w sądzie – mówi Bryan Ko, główny prawnik firmy EFI. - Zawsze będziemy się energicznie bronić gdy będzie taka potrzeba, jednak nadal będziemy się koncentrować przede wszystkim na pomysłach i technologiach pomagających naszym klientom w osiągnięciu sukcesu.” Na podstawie informacji firmy EFI opracował KS