Ricoh w „Magicznym Kwadrancie” Gartnera
21 lis 2013 12:51

Ricoh po raz czwarty z rzędu został umieszczony przez firmę Gartner w kwadrancie liderów w raporcie „Magic Quadrant: Managed Print Services Worldwide”. „Po raz kolejny, wraz z naszymi klientami, udowodniliśmy, że usługi zarządzania dokumentami (Ricoh MDS) to nie tylko zwiększanie efektywności związanej z zarządzaniem dokumentami, ale także poprawienie obsługi klientów i większa konkurencyjność na rynku – mówi Yoshi Sasaki, general manager, Business Services Center, Business Solutions Group, Ricoh Company Ltd. – Nigdy wcześniej te potrzeby nie były tak ważne jak teraz, gdy firmy adaptują się do nowych technologii mobilnych, borykają się z coraz większą konkurencją i starają się utrzymać produktywność swoich pracowników. W Ricoh wierzymy, że nasza pozycja lidera to potwierdzenie dla klientów, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pomoże im w osiągnięciu sukcesu.” Firma Ricoh jest przygotowana, aby pomagać klientom w realizacji kompleksowej strategii usprawnienia procesów przetwarzania dokumentów, która umożliwia zmniejszenie kosztów i potencjalnie zwiększenie przychodów poprzez usługi zarządzania dokumentami. Sprawdzona metodologia (zrozumienie, poprawa, zmiana, zarządzanie i optymalizacja) pomaga Ricoh w określeniu z dużą dokładnością, jakie są kluczowe procesy w danej organizacji, a następnie dopasowaniu do nich usług, które pomogą klientom w osiągnięciu mierzalnych rezultatów. Wiedza, którą firma Ricoh zdobyła podczas licznych wdrożeń, pozwoliła również poznać najważniejsze problemy biznesowe, które są często spotykane w dzisiejszych środowiskach firmowych. Obejmują one: kontrolę kosztów, zrównoważenie wpływu na środowisko, bezpieczeństwo i zarządzanie informacjami, wydajność procesów biznesowych, zarządzanie zmianami organizacyjnymi, produktywność pracowników informacyjnych (iWorker), optymalizację informacji i infrastrukturę strategiczną. Te informacje pomagają przyspieszyć pierwszy etap procesu – zrozumienie – aby klienci mogli szybciej wdrożyć usprawnienia i móc jak najszybciej czerpać nich korzyści. Opracowano na podstawie informacji firmy Ricoh

cript>