Oszczędność wody z bezprocesowymi płytami Kodak Sonora
25 lis 2013 09:47

Firma Kodak poinformowała, że stworzone przez nią bezprocesowe płyty Kodak Sonora mogą zapewnić znaczące oszczędności wody korzystającym z nich drukarniom akcydensowym. Swoje prognozy w tym zakresie oparła na planowanych przychodach ze sprzedaży najnowszych rozwiązań wprowadzonych w zakresie produkcji form drukowych, które zakładają zupełne wyeliminowanie wywoływarki z fazy prepress. Przyjmując konkretną sprzedaż materiałów eksploatacyjnych firma Kodak obliczyła, że tylko w nadchodzącym roku zastosowanie płyt Sonora przyniesie oszczędności wody sięgające 265 mln litrów. Niezależnie od danych, które mówią, że zaledwie 1 proc. światowych zasobów wody jest zużywany do celów spożywczych, przemysłowych i rolnych, o jej niedoborze do niedawna mówiło się jedynie w kontekście wybranych regionów świata, gdzie na taki stan rzeczy wpływ ma klimat bądź położenie geograficzne. Obecnie jednak przewiduje się, że nawet w zamożnych krajach, takich jak np. USA, w ciągu najbliższych 4 lat mogą występować przejściowe niedobory wody. Prognozy te obejmują 30 proc. miast USA, zaś w przypadku Brazylii – kraju najlepiej zaopatrzonego w wodę – nawet 80 proc. Na taki stan rzeczy wpływ mają: z jednej strony wzrastające zapotrzebowanie na wodę ze strony rosnących populacji, z drugiej zaś – zbyt opieszałe działania związane z gospodarką wodną na rynkach wschodzących i rozwijających się. Oszczędzanie wody staje się zagadnieniem, na które także przemysł musi zwrócić uwagę. „W branży poligraficznej jesteśmy odpowiedzialni za oszczędzanie surowców tam, gdzie to tylko możliwe oraz wdrażanie technologii minimalizujących ich zużycie w procesach produkcyjnych – mówi Rich Rindo, dyrektor generalny ds. globalnego marketingu w firmie Kodak. – Umożliwienie drukarniom wyeliminowania wody z procesu prepress oznacza nową erę w zakresie proekologicznej produkcji form drukowych. Poza eliminacją środków chemicznych i redukcją energii niezbędnej w fazie prepress, sama tylko oszczędność wody daje drukarzom do myślenia w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne”. W tradycyjnym procesie obróbki płyt woda znajduje zastosowanie na etapie wywoływania oraz czyszczenia wywoływarki, jak również przy płukaniu i gumowaniu wypalonych płyt w dedykowanym urządzeniu. Co więcej, woda jest tu mieszana ze skoncentrowaną chemią do wywoływania. Dzięki płytom Sonora wodę można w całości wyeliminować z procesu wywoływania, oszczędzając naturalny surowiec i pośrednio redukując obciążenie elektrowni wodnych. Bezprocesowe płyty Kodak mogą być jednocześnie właściwym rozwiązaniem dla drukarń, w których infrastruktura dostarczająca wodę jest ograniczona bądź też nie ma jej wcale. Firma Kodak obserwuje rosnące zapotrzebowanie na płyty Sonora – z ich zalet korzysta już ponad 400 jej klientów, zarówno nowych, jak i dotychczasowych, wcześniej korzystających z tradycyjnych materiałów eksploatacyjnych. Podczas gdy woda jest niezbędnym składnikiem w procesie produkcyjnym realizowanym przez drukarnie akcydensowe, firma Kodak jest świadoma także własnego jej zużycia. Zakłady produkcyjne Kodak z całego świata na bieżąco monitorują poziom zużycia wody. Co więcej, od roku 2009 jej zużycie zredukowano w nich – w skali globalnej – o prawie 25 proc. Firma potwierdziła tym samym, że wprowadzanie przez nią na rynek technologii zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju i najlepszymi praktykami odnosi się także do jej własnej działalności. Płyty Sonora są przykładem właśnie takiego proekologicznego rozwiązania, wpływającego na innowacyjność całej branży poligraficznej. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak