Eurodruk-Kraków w likwidacji
2 gru 2013 12:25

25 listopada br. Zgromadzenie Wspólników spółki Eurodruk-Kraków Sp. z o.o. podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki, w wyniku czego rozpoczął się proces jej likwidacji. Jacek Kasz, dyrektor zarządzający, w pisemnej informacji wyjaśnił, że „głównym powodem decyzji o zakończeniu prowadzenia działalności jest wdrożenie kolejnego etapu zmian strukturalnych w grupie kapitałowej EDS, do której należy Eurodruk-Kraków Sp. z o.o. w likwidacji. W obecnej sytuacji rynkowej udziałowcy spółki nie widzą możliwości utrzymania jej rentowności na pożądanym poziomie. Zdaniem wspólników spółki koniecznym byłoby dokonanie istotnych inwestycji, które w obliczu nadpodaży usług z zakresu druku offsetowego z ekonomicznego i rynkowego punku widzenia są nieuzasadnione i niecelowe. Mimo bardzo dobrej oceny pracy wszystkich pracowników, kadry zarządzającej i obecnego zarządu Eurodruk-Kraków Sp. z o.o. w likwidacji, jej rozwiązanie jest konieczne i uzasadnione. Podjęta decyzja o zakończeniu działalności spółki nie jest związana z sytuacją ekonomiczną grupy kapitałowej. Plany likwidacji nie dotyczą innej firmy grupy EDS: spółki Eurodruk – Poznań Sp. z o.o. Ponadto grupa EDS obecnie nie przewiduje likwidacji żadnych innych zakładów”.  Jacek Kasz deklaruje, że „Eurodruk-Kraków Sp. z o.o. w likwidacji wypełni swoje zobowiązania”, w tym „terminowe dostarczenie potwierdzonych przez nas zleceń”, a także pomoc w „bezpiecznym przeniesieniu produkcji” do innych zakładów wskazanych przez klientów.  Spółka Eurodruk-Kraków działa od 1997 roku i należy do międzynarodowej grupy Euro-Druckservice AG (EDS) z siedzibą w Passau (Bawaria). Specjalizowała się w wysokonakładowej produkcji książek, broszur, czasopism i druków reklamowych. Nowa drukarnia spółki Eurodruk – Kraków w podkrakowskiej Modlniczce została otwarta we wrześniu 2011 roku (patrz „Poligrafika” nr 10/2011). Opracowano na podstawie rynek-ksiazki.pl