Radykalna transformacja rynku papierów w arkuszach
3 gru 2013 15:33

Rynek papierów w arkuszach przeznaczonych do drukowania i kopiowania pozostawał stabilny i dochodowy w ostatnich latach. Uniknął on negatywnego wpływu recesji w porównaniu z innymi gatunkami papierów takimi jak papier gazetowy i papiery powlekane. Jednak według nowego raportu amerykańskiej firmy konsultingowej RISI rynek ten maleje w wyniku konkurencji substytutów elektronicznych. Walka konkurencyjna o udział rynkowy będzie przekształcać rynek w ciągu następnej dekady. W raporcie zatytułowanym „Światowa prognoza dla niepowlekanego papieru bezdrzewnego w arkuszach” zawarto analizę rynku papierów do powszechnego użytku, do drukowania grafiki i innych papierów biznesowych w arkuszach w skali globalnej. Badania przeprowadzono w celu ustalenia, jak popyt i łańcuch dystrybucji będzie się zmieniał w ciągu najbliższych 10 lat. „Tempo zmian na rynku papieru w arkuszach ulega przyspieszeniu i w najbliższych latach nastąpi wiele zmian. Na przykład w Ameryce Północnej obserwuje się ostatnio odejście od modelu sprzedaży poprzez dystrybutorów do bezpośredniej sprzedaży detalicznej i kontraktów na dostarczanie materiałów biurowych do firm” - stwierdził John Maine, wiceprezes RISI. Raport zawiera dane od roku 2000 do 2012, dziesięcioletnią prognozę do 2023 roku, w tym: popytu, produkcji, mocy produkcyjnych, handlu i prognoz cenowych w rozbiciu na regiony, a także ocenę łańcucha dystrybucji i głównych producentów w poszczególnych regionach oraz koszty produkcji, w tym koszty dostawy na kluczowe rynki. Na podstawie serwisu Tappi opracował TG

cript>