Chesapeake Services Limited i Multi Packaging Solutions, Inc. łączą siły
12 gru 2013 09:30

Chesapeake Services Limited (Chesapeake) i Multi Packaging Solutions, Inc. (MPS) ogłosiły decyzję o ostatecznym zawarciu umowy w sprawie połączenia obu firm. Fuzja równych sobie ma utworzyć wiodącego dostawcę zadrukowanych opakowań specjalnych. Nowa firma ma mieć obroty przekraczające 1,4 mld USD, zatrudniać ponad 7 tys. pracowników na całym świecie i posiadać ponad 50 zakładów produkcyjnych na trzech kontynentach. Spółka będzie dostarczać szeroką gamę opakowań, w tym pudełek składanych, etykiet, wrzutek, ulotek, pudełek sztywnych i opakowań specjalnych dla przemysłów farmaceutycznego/opieki medycznej, konsumenckiego, higieny osobistej, cukierniczego, alkoholowego i multimedialnego. Zdecydowana większość działań zostanie podzielona między USA i dziesięć krajów w Europie. Powstała z połączenia firma będzie również wzmacniała swoją pozycję na rynkach wschodzących, m.in. dzięki istniejącemu zakładowi w Chinach. Na dyrektora łączonej spółki został mianowany Marc Shore, dyrektor generalny MPS. Mike Cheetham, dyrektor generalny Chesapeake i Dennis Kaltman, obecny prezes MPS, będą prezesami spółki i wraz z Marcem Shorem będą tworzyć komitet wykonawczy odpowiedzialny za integrację i rozwój nowej firmy. Po sfinalizowaniu połączenia własność w spółce będzie podzielona pomiędzy fundusze zarządzane przez prywatny fundusz inwestycyjny Carlyle i zarząd Chesapeake, które wspólnie posiadają obecnie 100 proc. udziałów Chesapeake, oraz inwestycyjny fundusz doradczy Madison Dearborn Partners, LLC (Madison Dearborn) i zarząd MPS, będące aktualnie właścicielami 100 proc. udziałów MPS. Połączenie firm wymaga spełnienia zwyczajowych warunków finalizacji, w tym zgody organu regulacyjnego. Przewiduje się, że transakcja zostanie zakończona w pierwszym kwartale 2014 r. Na podstawie informacji firmy Chesapeake opracował KS