Konica Minolta wyróżniona za przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu
16 gru 2013 09:01

Konica Minolta, Inc. otrzymała japońską „Nagrodę Ministra Środowiska 2013 za działalność mającą na celu przeciwdziałanie globalnemu ociepleniu (wprowadzanie środków zaradczych)” [„2013 Environment Minister’s Award for Global Warming Prevention Activity (Implementation of Countermeasures)”]. Firma została wyróżniona za wprowadzenia systemu certyfikacji fabryk – „Green Factory Certification System.” Nagroda przyznawana jest od 1998 r. zawsze w grudniu, który jest Miesiącem Zapobiegania Globalnemu Ociepleniu. Otrzymują ją jednostki i podmioty realizujące działania przeciwdziałające temu zjawisku. „Jesteśmy niezwykle dumni z otrzymania tego prestiżowego wyróżnienia. Cieszymy się, że dostrzeżono skuteczność naszych działań” – mówi Benjamin Bossdorf-Zimmer, Team Manager Sustainability Group, International Marketing Division, Konica Minolta Business Solutions Europe. „W realizacji biznesowych planów kierujemy się hasłem ‘Giving Shape to Ideas’ (‘Urzeczywistnianie idei’). Zgodnie z nim Konica Minolta sukcesywnie rozwija nowe koncepcje i pracuje nad rozwiązaniami, które pozwolą w jeszcze większym stopniu zwiększyć wydajność oraz zredukować wpływ wywierany na środowisko – dodaje Benjamin Bossdorf-Zimmer. System certyfikacji fabryk (Green Factory Certification System) jest jednym z elementów „Eco Vision 2050” – długofalowej strategii zrównoważonego rozwoju środowiska i społeczeństwa. Zgodnie z jej założeniami do 2050 roku zostaną osiągnięte trzy główne cele: redukcja emisji CO2 w trakcie całego cyklu życia produktu o 80 proc. w porównaniu do poziomu z roku 2005, promowanie recyklingu i efektywnego wykorzystania ograniczonych zasobów Ziemi oraz realizacja działań mających na celu przywrócenie i zachowanie różnorodności biologicznej. Jako część tej wizji Konica Minolta ustanowiła „trzy działania prośrodowiskowe” („Three Green Activities”), które pomagają w osiągnięciu powyższych celów. Obowiązujący od 2010 roku system certyfikacji fabryk jest jednym z nich i służy do kompleksowej oceny działań środowiskowych zakładów produkcyjnych Konica Minolta. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta