Firma Kodak po raz pierwszy wręczyła nagrody Sonora Green Leaf
7 sty 2014 10:21

Firma Kodak przyznała nagrody Sonora Green Leaf użytkownikom bezprocesowych płyt Kodak Sonora XP, którzy w szczególny sposób dbają w swojej działalności o aspekty proekologiczne. W pierwszej edycji konkursu wyróżnienia trafiły do czterech europejskich drukarń: Druckerei Aschenbrenner GmbH (Austria), GP Tryk (Dania), Alfa-Design (Rosja) i Gruppo Konig Print (Włochy). Każda z nich, zdaniem jury przyznającego nagrody, podejmuje na co dzień wiele inicjatyw zgodnych z polityką zrównoważonego rozwoju i wdraża najlepsze praktyki, m.in. monitorując zużycie energii i wody. Druckerei Aschenbrenner GmbH to austriacka drukarnia akcydensowa, korzystająca z bezprocesowych płyt Sonora XP od 2011 roku. Ich wdrożenie miało na celu przejście na produkcję bardziej przyjazną środowisku. GP Tryk to świadczące kompleksowe usługi w zakresie crossmediów (m.in. druk i komunikacja z odbiorcami) przedsiębiorstwo z siedzibą w duńskim mieście Grenå. Firma stale pracuje nad zredukowaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, m.in. wdrażając zamknięty system obiegu wody. Część jej proekologicznej polityki stanowiło niedawne wdrożenie bezprocesowych płyt Kodak Sonora XP. Moskiewska drukarnia Alfa-Design to jedno z czołowych przedsiębiorstw poligraficznych w całej Rosji. Firma używa bezprocesowych płyt Kodak Sonora XP przede wszystkim po to, by zredukować ilość zużywanej energii i wody. Ostatni z laureatów premierowych nagród Sonora Green Leaf to włoska firma Gruppo Konig Print świadcząca kompleksowe usługi, bazujące na druku offsetowym. Jej zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska przejawia się nie tylko we wdrażaniu proekologicznych rozwiązań, takich jak płyty Sonora XP, ale też w poruszaniu zagadnień ekologicznych podczas szkoleń dla swoich pracowników. Drukarnie akcydensowe z całego świata w coraz większym stopniu zdają sobie sprawę z zalet stosowania proekologicznych rozwiązań poligraficznych w swojej działalności, zwłaszcza że uwagę na tego rodzaju inicjatywy zaczęli zwracać także ich klienci. Niektórzy ze zleceniodawców wręcz poszukują partnerów biznesowych wśród drukarń, których działalność w jak najmniejszym stopniu obciąża środowisko naturalne. Nagrody przyznawane przez firmę Kodak noszą nazwę bezprocesowych płyt Sonora XP, które w znacznym stopniu umożliwiają zredukowanie negatywnego wpływy na środowisko, a przy tym oferują liczne zalety stricte ekonomiczne, bez uszczerbku na jakości i wydajności druku. Jak informuje firma Kodak, technologia ta zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Obecnie korzysta z niej ponad 400 jej klientów; są wśród nich zarówno zupełnie nowi użytkownicy rozwiązań Kodak, jak i wieloletni jej partnerzy, którzy zdecydowali się na przejście na bardziej proekologiczne rozwiązanie CtP. Nagrody Sonora Green Leaf zostały powołane do życia przez firmę Kodak, by doceniać i wyróżniać tych spośród jej klientów, którzy w zdecydowany sposób wdrażają różnego rodzaju proekologiczne inicjatywy. Zgłaszane firmy są oceniane pod kątem wielu kryteriów. Są wśród nich: prowadzone przez drukarnię programy mające na celu redukcję zużycia wody i energii, udział w lokalnych inicjatywach związanych z polityką zrównoważonego rozwoju oraz zastosowanie w produkcji przyjaznych dla środowiska podłoży i materiałów eksploatacyjnych. W tegorocznej, premierowej edycji nagród, zwycięzców wyłoniono spośród europejskich drukarń, których kandydatury były zgłaszane przez regionalne oddziały. Ostatecznego wyboru dokonało jury składające się z przedstawicieli firmy Kodak. W drugiej edycji nagród, zaplanowanej na 2014 rok, objęte nimi zostaną także drukarnie z USA, Kanady, Ameryki Łacińskiej i Azji, używające na co dzień bezprocesowych płyt Kodak Sonora XP. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak

error: Kopiowanie zabronione!
cript>