Noworoczne zmiany w LIGUM
8 sty 2014 12:53

Z nowym rokiem firma LIGUM wprowadziła istotne zmiany. Jedną z nich jest obowiązująca od dnia 01.01.2014 r. nowa numeracja walców offsetowych. Źródłem zmiany numeracji jest nowy system wdrażany od zeszłego roku w centrali Westland-Niemcy. W departamencie walców zaczął oficjalnie funkcjonować od 2014 roku. Dotychczas obowiązująca numeracja walców offsetowych składała się z 8 cyfr oraz 2 dodatkowych po myślniku, określających wariant osprzętu montowanego na walcu. Nowe numery walców będą składać się tylko z 8 cyfr, z których ostatnia jest numerem wariantu. Wymuszone to było poniekąd samym systemem Axapta, który umożliwia wprowadzanie tylko 8-cyfrowego identyfikatora. Nowe zasady numerowania będą obowiązywaćdla walców Heidelberg, manroland, KBA oraz Komori. W dotychczasowej numeracji początkowa cyfra „2” przestanie obowiązywać, a cyfra poprzednio oznaczająca wersję akcesoriów (w starej numeracji po myślniku) stanie się teraz integralną częścią numeru walca, zajmując w numerze ostatnie miejsce. Wszystkie walce Ryobi, które rozpoczynają się na „30”, teraz będą się rozpoczynały na „2”. Niestety dla walców pozostałych maszyn drukujących, które nie są tak popularne na naszym rynku (jak Drent, Muller Martini, Goebel, Mitsubishi itd.) nie było możliwe użycie zestandaryzowanej metody numeracji i nowe numery walców nie są wygenerowane według powyższego schematu, lecz dobrane losowo. Dla tych maszyn niestety trzeba przyjąć nową numerację. Jednocześnie, wraz z nowym rokiem, LIGUM wprowadza aktualizację cennika walców do maszyn arkuszowych i rolowych. Nowy cennik od dnia 01.01.2014 r. będzie używany do wycen. Zmiany dotyczą cen dla klientów końcowych oraz systemów sprzedaży producentów maszyn drukujących printcom i saphira. Nowy cennik nie oznacza podwyżki czy też obniżki cen walców. Jest to raczej wyrównanie cen pojedynczych składników (gumowania, rdzenia lub akcesoriów). Całość kosztów została poddana analizie pod względem sytuacji na rynkach surowców i dostawców części. Cennik SIMO PL/8.0/2014 obowiązuje od 01.01.2014, jednak wszystkie wyceny nie starsze niż 3 miesiące oraz inne długoterminowe umowy będą respektowane przez LIGUM. Wraz z nowym cennikiem koncern Westland-LIGUM wprowadza aktualizację danych katalogu maszyn SIMO. Aktualizacja jest przeprowadzana w cyklu półrocznym i zawiera dane techniczne (rysunki, schematy, serie) dotyczące zmian, nowości i zaleceń, jakie w danym okresie wprowadzili producenci maszyn (Heidelberg, manroland, KBA, Komori, Muller Martini…). System SIMO zapewnia niezbędne informacje, także w przypadku regeneracji walców do maszyn rolowych, gdzie zawarte rysunki techniczne pomagają odtworzyć dany walec od podstaw, wraz z wykonawstwem rdzenia, przy zachowaniu wytycznych producenta maszyny. Opracowano na podstawie informacji firmy LIGUM