W trosce o losy Muzeum Drukarstwa Warszawskiego
14 sty 2014 14:04

Zaniepokojone brakiem decyzji w kwestii lokalizacji, a tym samym dalszych losów Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, organizacje branżowe wystosowały do dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, którego oddziałem jest MDW, następujące pismo: Pani Ewa Nekanda-Trepka Dyrektor Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Wystąpienie w sprawie Muzeum Drukarstwa Warszawskiego Środowiska poligraficzne zwracają się do Szanownej Pani Dyrektor z prośbą o wyjaśnienie sytuacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego – Oddziału Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, placówki przez Panią kierowanej. Na tle innych muzeów kultury technicznej w kraju i zagranicą przypadek Muzeum Drukarstwa Warszawskiego stanowi przykład braku zainteresowania i bezsilności władz miasta wobec problemów normalnego funkcjonowania tej ważnej placówki. Powstało jako Oddział Muzeum Historycznego m.st. Warszawy. Pomysłodawcą jego utworzenia był znakomity redaktor i grafik Roman Tomaszewski, a twórczynią i pierwszym kierownikiem Pani prof. Wanda Szaniawska. Rada Patronacka Muzeum Drukarstwa Warszawskiego składająca się z 19 dyrektorów zakładów poligraficznych Warszawy pomagała w organizacji i gromadzeniu zabytków techniki, które stanowiły zaczątek muzealnej kolekcji. Na swą siedzibę Muzeum Drukarstwa uzyskało klasycystyczną kamienicę u zbiegu ul. Łuckiej i Żelaznej w Warszawie. W ciągu ponad 30 lat mimo trudności lokalowych prowadziło aktywną działalność popularyzatorską w zakresie drukarstwa i zebrało ponad 20 tysięcy eksponatów. Niestety, zakusy na budynek Muzeum jak i cały teren mimo sprzeciwów i interwencji świata poligraficznego doprowadziły do eksmisji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Gnieździ się ono od kilku lat przy ul. Trębackiej w pomieszczeniach piwnicznych, a zbierane przez lata materiały, maszyny i urządzenia poligraficzne są wywiezione do magazynów w Pruszkowie k. Warszawy. Co prawda Muzeum Drukarstwa Warszawskiego uzyskało stosowną lokalizację w tzw. przedwojennym „Domu Prasy” na ul. Marszałkowskiej 3/5 (obok pl. Unii Lubelskiej) znanym m.in. z drukowanego tam dziennika „Życie Warszawy” i zorganizowało w tym miejscu kilka udanych imprez oraz wystaw, ale niestety, decyzję o tej lokalizacji cofnięto. Instytucje reprezentujące branżę poligraficzną: Polska Izba Druku, Sekcja Poligrafów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga zwracają się z prośbą o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania problemu właściwej lokalizacji Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, która umożliwi spełnienie warunków działalności uwzględniającej funkcje: zbioru eksponatów, edytorską, popularyzatorską i edukacyjną. Liczymy zatem na pozytywne rozwiązania w przedmiotowej sprawie. Z wyrazami szacunku, Polska Izba Druku Polskie Bractwo Sekcja Poligrafów Kawalerów Gutenberga Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich