Stora Enso otwiera w Warszawie Centrum Obsługi Klienta
28 sty 2014 10:17

W grudniu ub.r. w strukturach firmy Stora Enso Polska powstało międzynarodowe Centrum Obsługi Klienta, współpracujące z klientami z Europy Środkowo-Wschodniej z segmentu Renewable Packaging. Jego działaniami kieruje Piotr Kuzebski – dyrektor zarządzający Stora Enso Polska, odpowiedzialny także za segment opakowań tekturowych Stora Enso w tej części Europy. W związku ze znacznym zwiększeniem kompetencji oraz koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób, firma Stora Enso Polska przeniosła się do nowej siedziby u zbiegu ulic Grzybowskiej i Karolkowej (biurowiec Concept Tower) na warszawskiej Woli, gdzie obecnie pracuje 18 osób. „Powołanie do życia Biura Obsługi Klienta dla odbiorców z regionu CEE to bezpośredni efekt strategicznych działań podjętych kilka miesięcy temu w ramach działu Renewable Packaging – mówi Piotr Kuzebski. – Wówczas uznano, że będzie on w dużej mierze decydował o przyszłości całego koncernu Stora Enso, a dynamikę jego wzrostu stymulować będą przede wszystkim rynki wschodzące i rozwijające się. Wśród tych drugich znalazł się region, za który odpowiadam – Europa Środkowo-Wschodnia. Dodam, że w zakresie sprzedaży opakowań kartonowych generuje on największe w koncernie obroty, tuż za niezwykle silnym regionem Europy Zachodniej, obejmującym m.in. Niemcy. Jednocześnie zapadła decyzja o powołaniu do życia dedykowanego Centrum Obsługi Klienta. Dotychczas bowiem odbiorcy z poszczególnych krajów – od Rosji, poprzez Polskę, Czechy, Słowację, Bałkany, na Turcji kończąc – byli obsługiwani lokalnie. Obecnie dążymy do tego, by całość działań, przede wszystkim w obszarze logistyczno-handlowym, była realizowana z Warszawy.” Jak już wcześniej zostało wspomniane, Warszawskie Centrum Obsługi Klienta działu Renewable Packaging rozpoczęło działalność w grudniu ub.r. Obecnie pracuje w nim 9 osób różnej narodowości. „Zależy nam na tym, by skład personalny centrum odpowiadał specyfice naszego regionu – kontynuuje Piotr Kuzebski. – Stąd konieczność zatrudnienia w nim osób z poszczególnych krajów, będących najlepszymi partnerami dla tamtejszych firm. Od kilku tygodni przechodzą one intensywne szkolenia z udziałem przedstawicieli centrali Stora Enso, przejmując kompetencje i zadania realizowane dotychczas przez lokalnych przedstawicieli. Zakładamy, że do końca marca br. całość tych działań będzie już obsługiwana z Warszawy”. Piotr Kuzebski wskazuje dwa ważne aspekty wyboru Warszawy jako miejsca, gdzie zostało ono uruchomione: „Rozważane były różne lokalizacje. Zwyciężyła jednak dostępność kompetentnych, odpowiednio wykwalifikowanych osób, infrastruktura oraz komunikacja. Warszawa jest też właściwym „portem” dla przedstawicieli handlowych działu Renewable Packaging”. O koncentracji Stora Enso na dziale Renewable Packaging świadczy nie tylko powstanie warszawskiego Centrum Obsługi Klienta, ale też zaplanowana na ten rok aktywność firmy w różnych aspektach. W kwietniu weźmie ona udział w targach Interpack w Düsseldorfie – najważniejszej tegorocznej wystawie dla branż opakowań, logistyki i transportu. Wiele innych działań marketingowych jest także ściśle związanych z tą częścią przemysłu. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso Polska

cript>