Manroland Sheetfed z zyskiem w 2013
3 lut 2014 09:33

Manroland Sheetfed, niemiecki producent maszyn drukujących, który został kupiony przez brytyjskiego przemysłowca Tony'ego Langleya dwa lata temu, odnotował zysk w 2013 roku. Langley Holdings plc w przyszłym tygodniu poda do publicznej wiadomości, że firma Manroland Sheetfed GmbH w 2013 roku  prowadziła działalność handlową zgodnie z założeniami, uzyskując niewielki zysk na przychodach w wysokości 315 mln EUR, po restrukturyzacji przeprowadzonej w 2012 roku. Uwzględniając wewnętrzne koszty zarządzania grupą, producent maszyn wypracował zysk przed opodatkowaniem w wysokości około 10 mln EUR przy wyniku całej grupy wynoszącym 91,4 mln EUR. Firma do grudnia ub.r. dostarczyła ponad 100 nowych maszyn i  528 zespołów drukujących. Dr Peter Conrady, szef sprzedaży powiedział: „Jesteśmy zadowoleni z tego wyniku, który jest nieco wyższy niż zakładany. Wypracowaliśmy obrót powyżej planowanych 300 mln EUR z dodatnim wynikiem operacyjnym i to jest bardzo dobra wiadomość.” Podczas telekonferencji z magazynem „European”, która odbyła się w grudniu, CEO Rafael Penuela poinformował, że strategia firmy koncentrowała się głównie na istniejących klientach i zakładała poprawę ich wydajności oraz zmniejszenie kosztów. Komentując rok 2014, Rafael Penuela powiedział, że centralnym punktem strategii w tym roku będzie zapewnienie klientom jeszcze większej konkurencyjności na rynku. Opracowano na podstawie informacji firmy Manroland Sheetfed

cript>