Zmiany we władzach Stowarzyszenia Absolwentów IP PW
5 lut 2014 13:30

4 listopada ub.r. odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej, które udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu. W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze, które ukonstytuowały się następująco: Zarząd: prezes: Andrzej Żurkiewicz, wiceprezesi: Stefan Jakucewicz, Grzegorz Wiśniewski, członek zarządu: Henryk Dudziak. Komisja Rewizyjna: przewodnicząca: Grażyna Kolanowska, zastępcy: Tadeusz Rożalski, Wojciech Kossek. Sąd Koleżeński: przewodniczący: Edward Godawa, zastępcy: Iwonna Stefańska, Maria Kwiatkowska, Jacek Tyczyński. Opracowano na podstawie informacji SAIP

error: Kopiowanie zabronione!
cript>