Wyniki Stora Enso za 2013 rok
11 lut 2014 09:27

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach za 4. kwartał 2013 i za cały ubiegły rok. Firma zakończyła go z zyskiem operacyjnym EBIT wynoszącym 578 mln euro i marżą na poziomie 5,5 proc. Na uwagę zasługuje wysoka wartość przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej (1,25 mld euro) oraz z inwestycji w aktywa (756 mln euro). W specjalnym komunikacie dla mediów wspomniano, że dwie kluczowe dla przyszłości Stora Enso inwestycje – w Montes del Plata (Urugwaj) i Guangxi (Chiny) – są realizowane zgodnie z planem. Komentując uzyskane wyniki za ostatnie trzy miesiące ubiegłego roku i za cały rok 2013 Jouko Karvinen, CEO koncernu Stora Enso, mówi: „Zarówno kwartał, jak i cały rok zakończyliśmy zgodnie z przewidywaniami, redukując koszty działalności i zwiększając kapitał obrotowy. To z kolei wpłynęło na bardzo duże przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej, będąc jednocześnie sygnałem, że obraliśmy właściwą ścieżkę transformacji ”. Stanowiąca część działu Printing & Living jednostka Printing & Reading zakończyła ostatni kwartał ub.r. ze sprzedażą na poziomie 1,054 mld euro (nieznaczny wzrost w porównaniu z 3. kwartałem 2013), zaś cały rok – 4,32 mld euro. „Odnotowaliśmy tu znaczące przepływy gotówkowe pomimo obniżonej zyskowności oraz długookresowego spadku strukturalnego na rynkach poligraficznym i biurowym. Jest to zarazem kolejny sygnał, że wciąż musimy korygować i dostosowywać ją do istniejących realiów”. Przykładem tych działań jest podjęta niedawno decyzja o wyłączeniu z produkcji maszyny wytwarzającej powlekane papiery magazynowe w zakładach Veitsiluoto w Finlandii. Druga z jednostek wchodzących w skład działu – Building & Living – odnotowała w 4. kwartale ub.r. sprzedaż na poziomie 466 mln euro, zaś w całym roku – 1,87 mld euro. W obu przypadkach oznacza to wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku 2012. Dział Renewable Packaging zakończył 4. kwartał ub.r. z przychodami ze sprzedaży wynoszącymi 788 mln euro, zaś w całym 2013 roku – 3,27 mld euro. Zysk operacyjny EBIT – w ujęciu całorocznym – wyniósł 318 mln euro (273 mln euro przed rokiem), zaś marża 9,7 proc. (8,5 proc. w 2012). Poza znaczącą redukcją kosztów zmiennych udział w bardzo dobrych wynikach działu Renewable Packaging miała nowo uruchomiona w zakładzie w Ostrołęce maszyna do produkcji tektury. W ostatnim kwartale ub.r. dział Biomaterials odnotował przychody ze sprzedaży w wysokości 258 mln euro, zaś w całym 2013 roku – 1,014 mld euro. W obu przypadkach oznacza to nieznaczny wzrost w porównaniu z 4. kwartałem 2012 i całym poprzednim rokiem. „Tu naszym głównym celem było doprowadzenie do uruchomienia zgodnie z założeniami, tj. w pierwszych miesiącach 2014, celulozowni w urugwajskim Montes del Plata – mówi Jouko Karvinen. – Informacje o stanie robót oraz odbiory techniczne poszczególnych części zakładu wskazują, że termin zostanie dotrzymany”. W 1. kwartale br. zakładane przychody ze sprzedaży oraz zysk operacyjny EBIT mają pozostać na poziomie zbliżonym do rezultatów osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach ub.r. Oczekuje się nieznacznego wzrostu średnich cen sprzedaży oraz dalszej redukcji kosztów stałych. Na wyniki działu Renewable Packaging wpłyną m.in. wydatki związane z inwestycją w chińskim Guangxhi, gdzie powstaje zakład produkcji tektury i związane z nim plantacje (ma on rozpocząć działalność na początku 2016 roku). Firma nadal realizuje rozpoczęty w kwietniu 2013 program oszczędnościowy, który ma jej przynieść redukcję kosztów rzędu 200 mln euro rocznie. „Rok 2014 rozpoczęliśmy w dobrym nastroju. Niedawna inwestycja w Ostrołęce, która już przynosi wymierne efekty, rychłe uruchomienie celulozowni w Montes del Plata i szybkie postępy w projekcie realizowanym w Guangxi powodują, że czekają nas miesiące pełne wrażeń. To ‘perełki’ w naszej działalności, na których opieramy naszą przyszłość, dostosowując jednocześnie strukturę kosztową poszczególnych jednostek biznesowych i całego koncernu do otaczającej nas rzeczywistości rynkowej. (...)” – podsumowuje Jouko Karvinen. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso

error: Kopiowanie zabronione!
cript>