Raport drupa o globalnych trendach w poligrafii
20 lut 2014 11:46

Organizatorzy targów drupa zdecydowali się na publikację dwóch serii raportów o tytułach „drupa Global Trends” i „drupa Global Insights”, które po raz pierwszy będą opisywać główne tendencje zmian w sektorze mediów drukowanych zarówno na poziomie globalnym, jak i regionalnym. Wyniki będą oparte na odpowiedziach udzielonych przez reprezentatywną grupę składającą się z czołowych menedżerów drukarń, dostawców i nabywców druków z całego świata, którzy zostali wybrani głównie z bazy odwiedzających i wystawców targów drupa 2012. Messe Düsseldorf, jako organizator targów drupa, wyznaczył do stworzenia raportów dwie niezależne firmy konsultingowe badające rynek: Printfuture (Wielka Brytania) i Wissler & Partner (Szwajcaria). Pierwszy z raportów „drupa Global Trends” już został opublikowany. Pomimo odnotowania istotnych różnic w poszczególnych regionach, raport „drupa Global Trends” ujawnia szereg ważnych trendów – czasami zaskakujących – które są wspólne dla wszystkich regionów gospodarczych i dla wszystkich segmentów poligrafii (publikacyjnego, opakowaniowego i komercyjnego). Jak można się było spodziewać, raport potwierdził, że przemiany strukturalne światowego przemysłu poligraficznego nadal trwają, podobnie jak wzrost kosztów połączony ze spadkiem cen i kurczeniem się marż. Kluczowe są jednak trzy inne główne wnioski wypływające z badania: 1. Istnieją wyraźne oznaki poprawy warunków gospodarczych. W konsekwencji przemysł poligraficzny planuje zwiększenie inwestycji w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wzrost wydajności i rozwój nowych usług napędza inwestycje w krajach uprzemysłowionych. Ameryka Północna jest liderem w tym zakresie, przygotowując się do kluczowej transformacji połączonej z dużymi inwestycjami w technologie druku, technologie informatyczne (IT) oraz nowe usługi. W krajach rozwijających się głównym czynnikiem napędzającym jest rosnący popyt. 2. Przemysł poligraficzny znajduje się na etapie transformacji z branży koncentrującej się na produkcie w branżę stawiającą usługi na pierwszym planie. Zapotrzebowanie na nowe rozwiązania i modele biznesowe, które lepiej odzwierciedlają potrzeby klienta, jest oczywiste. 3. Zgodnie z oczekiwaniami druk cyfrowy odgrywa coraz większą rolę wśród wdrażanych technologii. Wśród dostawców usług druku 65 proc. produkcji odbywa się z wykorzystaniem zarówno metod konwencjonalnych, jak i cyfrowych, a jedna trzecia drukarzy akcydensowych już osiąga jedną czwartą lub więcej obrotów z wykorzystaniem druku cyfrowego. Druk konwencjonalny (zwłaszcza offsetowy arkuszowy) jest jednak wciąż ważnym filarem sektora druku. Potwierdzają to planowane inwestycje: 29 proc. spośród wszystkich badanych drukarzy przyznało, że zamierzają zainwestować w offsetowy druk arkuszowy. Raport „Global Trends” stanowi wstępną ocenę stanu światowej poligrafii. Z myślą o dalszym monitorowaniu nadchodzących trendów, badanie będzie powtarzane w 4. kwartale każdego roku. drupa będzie równolegle publikowała serię raportów „Global Insight” będących szczegółową analizą istotnych dla branży zagadnień. Tę serię zainauguruje w czerwcu 2014 r. sprawozdanie „Insight” na temat wpływu Internetu na druk („The Impact of the Internet on Print”). Celem będzie zaprezentowanie wpływu Internetu na e-handel, marketing cyfrowy, masową personalizację i technologie informatyczne w świecie druku oraz zilustrowanie, jak muszą się do tego dostosować przyszłościowe strategie i modele biznesowe. W badaniu, które odbyło się w 4. kwartale 2013 r., wzięło udział ok. 2,5 tys. decydentów z całego świata (ze 119 krajów), którzy udzielili odpowiedzi na zawarte w obszernym kwestionariuszu pytania. Udział badanych osób rozkładał się następująco: dostawcy usług druku (58 proc.), dostawcy maszyn i materiałów dla drukarń (21 proc.) i nabywcy druku (21 proc.). Streszczenie wyników badania w językach: niemieckim, angielskim, hiszpańskim, francuskim, portugalskim, rosyjskim i chińskim jest dostępne do pobrania w formacie PDF pod adresami: www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_en.pdf www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_fr.pdf www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_es.pdf www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_pt.pdf www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_ru.pdf www.messe-duesseldorf.de/drupa2012_ca/pdf/exe_summary_cn.pdf Pełna wersja raportu w języku angielskim w postaci pliku PDF jest płatna i kosztuje 249 EUR. Na podstawie informacji drupa opracował KS