Zmowa na rynku farb drukarskich
24 lut 2014 10:35

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nałożył kary finansowe na firmy, które w niedozwolony sposób dogadały się i podzieliły rynek tak, aby rezygnując z konkurencji czerpać jak największe zyski. Sprawa dotyczy m.in. spółki Flint Group Polska, jednego z największych w kraju producentów farb drukarskich. Na takim podziale tracą inni przedsiębiorcy i konsumenci, którzy nie mają możliwości wyboru dostawcy produktów lub usług. Maksymalna sankcja finansowa za udział w nielegalnym porozumieniu wynosi 10 proc. przychodu przedsiębiorcy. Postępowanie antymonopolowe w sprawie zmowy na rynku farb drukarskich Urząd wszczął w grudniu 2012 roku. Zawiadomienie o zawarciu nielegalnego porozumienia polegającego na podziale rynku złożył jeden z uczestników zmowy – spółka Primar z Krakowa. Urząd przeanalizował dokumenty oraz informacje uzyskane m.in. podczas kontroli w siedzibach przedsiębiorców. Postępowanie UOKiK wykazało, że spółka Flint Group Polska oraz czterech przedsiębiorców zajmujących się dystrybucją jej produktów zawarło niedozwolone porozumienie dotyczące farb sprzedawanych drukarniom. Przedsiębiorcy ustalili, że nie będą oferować farb drukarskich odbiorcom, którzy są już klientami innych uczestników zmowy. Zrezygnowali z rywalizacji o kontrahentów. Rezultatem był podział rynku i brak konkurencji cenowej pomiędzy dystrybutorami farb drukarskich marki Flint na terenie Polski. Niedozwolone porozumienie utrzymywało się przez kilka lat dzięki wzajemnej wymianie informacji m.in. pocztą elektroniczną i na spotkaniach. Oprócz spółki Flint Group Polska za udział w niedozwolonym porozumieniu zostały ukarane następujące przedsiębiorstwa: Scorpio z Łodzi, Primar z Krakowa, Serwis Print z Łodzi oraz GFG Lastadia z Gdyni. Prezes UOKiK obniżyła karę nałożoną na spółkę Primar, która poinformowała Urząd o zmowie. Urząd wziął pod uwagę również to, że wszyscy uczestnicy zaprzestali stosowania zakwestionowanych praktyk. Opracowano na podstawie informacji UOKiK i portalu http://tvn24bis.pl

cript>