Heinz-Joachim Neubürger odchodzi z firmy Koenig & Bauer
26 lut 2014 14:01

61-letni Heinz-Joachim Neubürger, członek i prezes rady nadzorczej firmy Koenig & Bauer (KBA) – odpowiednio od czerwca i października 2013 r. – ogłosił swoją rezygnację i odejście ze skutkiem natychmiastowym z rady nadzorczej tego producenta maszyn drukujących. Rezygnacja została przyjęta przez radę nadzorczą. 53-letni Gottfried Weippert, który dotychczas sprawował funkcję wiceprezesa, tymczasowo zajmie jego stanowisko, do momentu powołania nowego członka rady przez sąd rejestrowy i wyboru nowego prezesa. Z wyjaśnień Heinza-Joachima Neubürgera wynika, że nie był gotowy na poświęcenie prywatnego czasu i uwagi w stopniu wystarczającym do realizacji planu restrukturyzacji „Fit@All”. „Wymagania dotyczące mojej obecności zmieniły się znacząco od wyboru mojej osoby przez coroczne walne zgromadzenie (AGM) w czerwcu 2013 r. Nie jestem w stanie poświęcić firmie wymaganej ilości czasu. W duchu dobrego ładu korporacyjnego uważam, że należy ponieść tego konsekwencje” – mówi Heinz-Joachim Neubürger. W grudniu 2013 r. rada nadzorcza KBA przyjęła program reorganizacji KBA Group pod nazwą „Fit@All”. Obejmuje on pakiet środków mających na celu wzmocnienie długoterminowej rentowności spółki i jej przyszłościowego potencjału rozwojowego. Priorytetami programu są: zrównoważenie mocy produkcyjnych i przystosowanie struktur w tradycyjnie najważniejszych biznesach, redukcja zakresu wartości dodanej, jak również kładzenie większego nacisku na rozwijające się rynki specjalne, w których firma KBA już jest dobrze pozycjonowana. Wdrożenie szczegółowo określonych środków rozpoczęło się na początku 2014 r. Pierwotne cele programu nie będą miały wpływu na zmiany personalne w radzie nadzorczej. Na podstawie informacji firmy KBA opracował KS