Konica Minolta wyróżniona RobecoSAM Silver Class
26 lut 2014 09:36

RobecoSAM z siedzibą w Szwajcarii, specjalizująca się w inwestowaniu zgodnym z ideą zrównoważonego rozwoju, zaprosiła ponad 3000 największych na świecie spółek do udziału w Corporate Sustainability Assessment. Dane przedstawione przez każdą z nich zostały poddane analizie pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym. Ważnym aspektem było również tworzenie wartości w długofalowej perspektywie. Szczegóły dotyczące rezultatów zostały opublikowane w „Roczniku Zrównoważonego Rozwoju 2014” – każda z firm zostawała przypisana do jednej z trzech kategorii: Gold, Silver oraz Bronze. Konica Minolta znalazła się wśród 65 spółek, które uzyskały wyróżnienie Silver Class. Podczas oceny zwracano uwagę nie tylko na wskaźniki finansowe, ale również politykę i podejmowane działania z zakresu społecznego i ochrony środowiska. Konica Minolta w segmencie producentów komputerów i urządzeń peryferyjnych oraz elektroniki biurowej uzyskała najwyższą ocenę za działania realizowane w zakresie zarządzania innowacją oraz zarządzania ryzykiem. Wysoko oceniono również politykę proekologiczną i systemy zarządzania oraz inicjatywy na rzecz środowiska naturalnego firmy. RobecoSAM Silver Class to kolejne wyróżnienie dla polityki zrównoważonego rozwoju Konica Minolta. Firma została uwzględniona na: liście Dow Jones Sustainability World Index oraz Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index stworzonej przez Dow Jones i RobecoSAM, FTSE4Good Global Index brytyjskiej FTSE Group, a także w japońskim Indeksie Inwestycji Społecznie Odpowiedzialnych Morningstar (Morningstar Socially Responsible Investment Index). Ponadto została włączona do indeksu CDP Japan 500 Climate Performance Leadership Index oraz Japan 500 Climate Disclosure Leadership Index. Konica Minolta otrzymała także wyróżnienie Prime Status od niemieckiej firmy oekom research AG dla jednego z najlepszych na świecie przedsiębiorstw pod względem CSR w swoim segmencie. Zgodnie z przesłaniem „Giving Shape to Ideas” Konica Minolta angażuje się w tworzenie programów CSR oraz podejmuje działania, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w społeczeństwie. Opracowano na podstawie informacji firmy Konica Minolta