Międzynarodowy Konkurs Graficzny „Zostań Wolontariuszem”
26 lut 2014 12:46

Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie wraz z Małopolskim Klastrem Poligraficznym organizują Międzynarodowy Konkurs Graficzny pt. „Zostań Wolontariuszem”. Konkurs jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, techników i liceów ogólnokształcących, a jego celem jest upowszechnianie i popularyzacja artystycznej fotografii cyfrowej i grafiki reklamowej oraz rozwijanie kreatywności w przygotowywaniu projektu. Praca pt. „Zostań Wolontariuszem” ma zachęcić młodzież do udziału w akcjach społecznych oraz czynnego wspierania organizacji pożytku publicznego. Tłem tematu tegorocznego konkursu jest szeroko rozumiana prospołeczna aktywizacja młodych ludzi już na etapie szkolnym poprzez propagowanie idei wolontariatu. Każda szkoła może nadesłać trzy prace, zaś autorem jednej pracy może być zespół maksymalnie dwuosobowy. Nadesłana praca powinna zawierać następujące elementy: fotografię lub ilustrację samodzielnie wykonaną przez autorów; hasło „Zostań Wolontariuszem” w języku ojczystym uczestnika lub w języku angielskim; dopuszczalnie inne teksty, których łączna długość nie może przekroczyć 150 znaków (w języku ojczystym lub języku angielskim – preferowany język angielski). Ponadto praca powinna zawierać szereg wymogów technicznych ujętych w regulaminie konkursu, który można znaleźć na stronie internetowej: http://www.zspk.info/graphcomp/pl/site1pl.html. Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w terminie do 4 kwietnia 2014 r. na adres konkurszspk@gmail.com. Ogłoszenie wyników odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie w dniach 24-25 kwietnia 2014 r. Jury konkursu będzie oceniać oryginalność ujęcia tematu, samodzielność, pomysłowość oraz formę. Spośród nadesłanych prac zostaną wyłonione 3 zwycięskie. Główną nagrodą w konkursie jest tablet Samsung Galaxy Tab3. Zdobywcy 2 i 3 miejsca otrzymają odtwarzacze MP3. Ponadto nagrodzone prace zostaną wyemitowane na CityScreen-ach w Krakowie. Emisja prac przewidziana jest przez okres jednego tygodnia w miesiącu maju (10 000 wyświetleń). Szczegóły dotyczące konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.zspk.info (w zakładce – konkursy – „konkurs graficzny”), bądź bezpośrednio na stronie internetowej http://www.zspk.info/graphcomp/pl/site1pl.html. Kontakt z organizatorem: Katarzyna Laskus e-mail: konkurszspk@gmail.com Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza 31-610 Kraków, os. Tysiąclecia 38 tel.: +48 12 648 49 03 fax: +48 12 649 91 55 w. 11 e-mail: szkola@zspk.malopolska.pl zsp-k@wp.pl Opracowano na podstawie informacji Małopolskiego Klastra Poligraficznego