Miller Graphics Poland certyfikowanym partnerem Kodaka w zakresie produkcji płyt Kodak Flexcel NX
5 mar 2014 10:10

Firma Miller Graphics Poland (dawniej Reproserwis), jedna z największych polskich przygotowalni fleksograficznych, uzyskała status certyfikowanego partnera firmy Kodak w zakresie produkcji płyt Kodak Flexcel NX. Program certyfikacji w zakresie stosowania płyt Kodak Flexcel NX to stosunkowo nowa inicjatywa firmy Kodak. Przyznanie statusu certyfikowanego partnera gwarantuje drukarzom i właścicielom marek, że formy drukowe Kodak Flexcel NX (przygotowane przez certyfikowanych dostawców) odpowiadają globalnym standardom firmy Kodak pod względem wydajności, stabilności i jakości druku. Przyznanie go poprzedzają wszechstronne testy w zakresie pomiaru danych oraz rekomendacje od zadowolonych odbiorców. „Cieszy nas to wyróżnienie, które jest potwierdzeniem wysokiej jakości, będącej dla nas od zawsze priorytetem” – mówi Jacek Młynarczyk, sales & marketing manager w firmie Miller Graphics Poland. Należąca do Grupy Miller Graphics firma Miller Graphics Poland to przygotowalnia fleksograficzna o ponad 20-letniej tradycji, założona w roku 1991 przez nieżyjącego już Stanisława Szymańskiego. Jest ona obecnie zakładem gwarantującym wysoką jakość i realizującym z powodzeniem nawet najbardziej skomplikowane prace. „Do tego sukcesu przyczynił się również zakupiony przez nas w 2009 roku system Kodak Flexcel NX – mówi Jacek Młynarczyk. - Zakup ten pozytywnie wpłynął na realizowaną przez nas produkcję. System Flexcel NX zrewolucjonizował bowiem jakość druku fleksograficznego. Tym bardziej cieszy nas fakt, że byliśmy pierwszym zakładem w Polsce, jeśli chodzi o jego zastosowanie. Naszym zdaniem Kodak Flexcel NX wyznacza nowe standardy wydajności, stabilności i jakości w branży fleksograficznej, co przełożyło się również na nasz biznes”. “Technologia Kodak Flexcel NX oraz wieloletnie i bogate doświadczenie naszej firmy w obróbce graficznej prac do druku fleksograficznego umożliwiły nam uzyskanie jakości nieosiągalnej wcześniej wówczas w Polsce we fleksografii oraz zapewniły firmie intensywny rozwój” – mówi Roman Ostrzycki, production manager w firmie Miller Graphics Poland. „Rozwój fleksografii, możliwy m.in. dzięki takim rozwiązaniom jak Kodak Flexcel NX, pozwala obecnie firmom w rodzaju Miller Graphics Poland nie tylko dostarczać rozwiązania konkurujące z jakością oferowaną dotychczas przez rotograwiurę, ale też generować znaczące korzyści operacyjne dla ich odbiorców: skrócony czas rozruchu maszyny drukującej, redukcję wytwarzanych odpadów i czasów przestoju; bardziej wytrzymałe formy drukowe oraz bardziej wydajne zużycie farby – dodaje Olivier Claude, dyrektor generalny ds. druku i wiceprezes działu komercyjnego Kodak w regionie EAMER. – System Flexcel NX przekształca i stymuluje możliwości druku fleksograficznego, zaś dzięki współpracy z firmami posiadającymi status certyfikowanego partnera wszyscy uczestnicy łańcucha produkcyjnego uzyskują wyroby zgodne z globalną specyfikacją”. Kluczową część systemu Kodak Flexcel NX stanowi naświetlarka Kodak Flexcel NX, wykorzystująca technologię naświetlania Kodak SquareSpot, zapewniającą odpowiednią kontrolę całego procesu i wytwarzającą 10-mikronowe punkty rastrowe na specjalnej masce TIL (Thermal Imaging Layer) z prędkością 9,5 m2/h. Po zalaminowaniu uzyskiwana jest fleksograficzna forma drukowa. „System Flexcel NX zapewnia stabilność i przewidywalność naświetlania, jak również stabilną strukturę punktu rastrowego, a w efekcie – niezmiennie wysoką jakość i powtarzalność wydruków, znakomite przenoszenie farby i szeroki zakres tonalny obrazów. Technologia ta więc poszerza horyzonty rozwoju dla druku fleksograficznego i drukarń, które wykorzystują naświetlane w tym systemie płyty. Przy wyborze tego rozwiązania było to jedno z ważniejszych dla nas kryteriów. Otwierało bowiem przed nami perspektywę dotarcia do nowej grupy klientów” – podsumowuje Roman Ostrzycki. Opracowano na podstawie informacji firmy Kodak Polska