Niemieccy producenci maszyn notują spadki
6 mar 2014 10:54

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu poligraficznego i papierniczego, wchodzące w skład VDMA (Verband Deutscher Maschinen und Anlagenbau), organizacji zrzeszającej niemieckich producentów maszyn dla wszystkich branż, poinformowało, że wyniki roku 2013 były dalece niezadowalające. W stosunku do 2012 ogólna wartość obrotów była mniejsza o 8 proc., a zamówień o 10 proc. Poszczególne segmenty (papiernictwo, maszyny do przetwarzania papieru i maszyny drukujące) odnotowały zmiany na różnym poziomie. Wartość obrotów producentów maszyn drukujących była niższa o 10 proc. od tej z roku 2012. Liczba zamówień zmalała o 9 proc. Spadek popytu był zauważalny zwłaszcza w segmencie offsetowych maszyn zwojowych. Sytuacja w segmencie maszyn arkuszowych pozostała stabilna, natomiast ponownie wzrosło zainteresowanie maszynami fleksograficznymi i wklęsłodrukowymi. Wartość obrotów w segmencie urządzeń i materiałów do obróbki spadła o 14 proc., zmniejszyła się również liczba zamówień, ale tylko o 4 proc. Na podstawie „Viscom” nr 5/2014 opracowała IZ

cript>