Rusza kolejna edycja raportu o polskim rynku poligraficznym
7 mar 2014 14:15

Szanowni Państwo Rozpoczynamy prace nad IV edycją raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Mam nadzieję, że nie musimy nikogo przekonywać, jak ważna dla tego sektora przemysłu jest kontynuacja prowadzonych badań. W tym miejscu pragniemy podkreślić, że na dzień dzisiejszy raport jest jedyną podstawą do oceny ryzyka obsługi branży przez banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe oraz fundusze inwestycyjne. Kopie raportu są dystrybuowane na międzynarodowych targach i konferencjach branżowych, a także dostarczane do Wydziałów Promocji i Handlu w polskich placówkach dyplomatycznych na całym świecie W oparciu o wyniki badań zagraniczni zleceniodawcy i inwestorzy branżowi dokonują wyboru polskich przedsiębiorstw na partnerów dialogu o współpracy czy akwizycji. Dzięki dostępności przejrzyście zagregowanej wiedzy o branży oraz profesjonalnie przeprowadzonych analiz, zespół prof. Jerzego Hausnera w opracowaniu „Konkurencyjna Polska” wskazał poligrafię jako jeden z sześciu sektorów gospodarki, które szczególnie zasługują na wsparcie w ramach polityki przemysłowej rządu. W tegorocznym wydaniu zostanie pogłębiona analiza trzech obszarów działalności: produkcji opakowań kartonowych, gdzie będziemy współpracować z powstającym w Polsce oddziałem European Carton Makers Association; druku flekso, gdzie partnerem będzie Polska Izba Fleksografów oraz druku cyfrowego przy partnerstwie Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego. Prezentacja IV edycji raportu zorganizowana zostanie wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, w siedzibie tej jakże ważnej dla polskiej gospodarki instytucji w dniu 5 czerwca 2014 roku. Pragniemy, aby program spotkania zawierał w sobie również wystąpienia autorytetów z dziedzin związanych z rozwojem polskiej gospodarki. Oczywiście powodzenie projektu leży jak zawsze w naszych rękach. Dlatego gorąco zapraszamy firmy do partnerstwa i udziału w badaniu sondażowym. Ankieta jest anonimowa. Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Ankieta sondażowa oraz propozycje partnerstwa znajdują się na stronie www.bractwogutenberga.pl

cript>