Uzyskaj tytuł inżyniera i magistra poligrafa Politechniki Warszawskiej
14 mar 2014 10:13

Chcesz się dowiedzieć, jak „robi się pieniądze”, co można zrobić ze zdjęciem przed jego wydrukowaniem, jak powstają książki i ulotki, e-booki lub różnego typu media reklamowe, jak wybrać odpowiednią technikę drukowania czy uszlachetnić wyrób poligraficzny? Tego i wielu innych ciekawych rzeczy możesz nauczyć się od wysoko wykwalifikowanej kadry dydaktycznej Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligraficznych. W związku z intensywnym rozwojem technik cyfrowych przykładamy duże znaczenie do kształcenia w tym zakresie, nie zapominając jednocześnie o innych podstawowych zagadnieniach poligraficznych, wyróżniających nasz kierunek spośród innych. Nasze studia inżynierskie i magisterskie prowadzone są według nowego, elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia Poligraficzne I stopnia obejmują siedem semestrów (studia stacjonarne) lub osiem semestrów (studia niestacjonarne) zakończonych przygotowaniem pracy dyplomowej inżynierskiej. Od semestru 2013/2014 oferujemy również studia II stopnia (3-semestralne – na studiach dziennych oraz 4-semestralne – na studiach niestacjonarnych) kończące się obroną pracy dyplomowej magisterskiej. Dla osób posiadających już dyplom w innej dziedzinie, a pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu nowoczesnej poligrafii, oferujemy studia podyplomowe, które cieszą się dużym powodzeniem. Nasi studenci zyskują wiedzę i umiejętności w zakresie: - komputerowego przygotowania publikacji, - profesjonalnej grafiki komputerowej, - cyfrowych metod wytwarzania form drukowych, - technik klasycznego drukowania (offset, fleksografia, wklęsłodruk, sitodruk, tampondruk) oraz technologii drukowania cyfrowego, - barwometrii i systemów sterowania barwą, - materiałoznawstwa poligraficznego, - technologii wytwarzania mediów reklamowych, - projektowania publikacji elektronicznych (e-book) i tworzenia aplikacji na różne media cyfrowe, - technologii uszlachetniania produkcji poligraficznej, - nowych metod obróbki introligatorskiej, - projektowania i wytwarzania opakowań drukowanych, - standaryzacji procesów produkcyjnych, - cyfrowych systemów zarządzania produkcją poligraficzną. Nasi absolwenci pracują w dużych i małych zakładach poligraficznych, wydawnictwach i agencjach reklamowych, jak również w przedstawicielstwach firm krajowych i zagranicznych oferujących różne materiały i urządzenia dla przemysłu poligraficznego i pokrewnych. Duże grono absolwentów prowadzi własne zakłady i przedsiębiorstwa po­ligraficzne, reklamowe oraz handlowe. Zapraszamy do uzyskania dyplomu inżyniera Politechniki Warszawskiej na kierunku Papiernictwo i Poligrafia, a inżynierów do zdobycia kolejnego stopnia zakończonego tytułem magistra poligrafa! Zakład Technologii Poligraficznych ul. Konwiktorska 2, 00-217 Warszawa tel. (22) 831 09 53, fax (22) 635 50 44 www.ip.hoff.pl, e-mail: sip@wip.pw.edu.pl Informacja o zasadach przyjęć: Biuro ds. Przyjęć na Studia Gmach Główny PW pok. 66 tel. (22) 629 60 70, 234 74 12 e-mail: rekrutacja@pw.edu.pl

error: Kopiowanie zabronione!
cript>