Ipex za tydzień
17 mar 2014 15:15

Już tylko tydzień dzieli nas od rozpoczęcia targów Ipex 2014 – międzynarodowej wystawy dla przemysłu poligraficznego, która odbędzie się w dniach 24-29 marca w nowoczesnym centrum wystawienniczym ExCel London. Ipex 2014 łączy w sobie część wystawienniczą z kompleksowym programem wydarzeń towarzyszących, przy zachowaniu balansu pomiędzy prezentacją nowych technologii i edukacją pobudzającą działalność poligraficzną. Organizatorzy wydarzenia zachęcają wszystkich do wstępnej i bezpłatnej rejestracji na stronie www.ipex.org, pozwalającej uczestnikom imprezy uniknąć opłat w wysokości 30 funtów za dzień. Trwająca 6 dni wystawa Ipex będzie czynna w godzinach 10.30-18.00 od poniedziałku do piątku oraz w godzinach 10.00-16.00 w sobotę. Lokalizacja centrum wystawienniczego Excel London umożliwia łatwy transport samochodowy i publiczny z londyńskiego lotniska. Dodatkowe informacje na temat samego wydarzenia, zakwaterowania oraz podróży można znaleźć na stronach internetowych www.ipex.org i www.tfl.gov.uk Odwiedzający targi będą mogli zapoznać się z najnowszymi światowymi technologiami i rozwiązaniami setek międzynarodowych firm reprezentujących każdy sektor branży poligraficznej. Będą oni nie tylko świadkami wprowadzenia na rynek nowych produktów i technologii usprawniających produkcję poligraficzną; będą również mieli okazję pozyskania specjalistycznej wiedzy mogącej przyczynić się do rozwoju reprezentowanych przez nich przedsiębiorstw. W trakcie wystawy swoje prelekcje będzie miało ponad 170 przyszłościowo myślących ekspertów branżowych, którzy wystąpią podczas Światowego Szczytu Druku (World Print Summit), cyklu sesji Masterclasses i programu seminariów odbywających się w ramach równoległych do Ipex-u targów Cross Media Production. Wystąpienia mają pomóc odwiedzającym w budowaniu strategii przyczyniającej się do odnoszenia sukcesów. Będą one dotyczyły m.in. przyszłościowych trendów i strategii oraz wzrostu gospodarczego i wydajności produkcji małych i średnich drukarń. Ponadto liczne nowe możliwości rozwoju mają zapewnić następujące strefy i wydarzenia towarzyszące marcowej imprezie: Future Innovations Zone (strefa prezentacji produktów i technologii o wysokim potencjale rozwoju w ciągu najbliższych lat); Inspiration Avenue (obszar prezentacji siły druku oraz jego kluczowej roli w wielu sektorach gospodarki, w tym handlu detalicznym, motoryzacji, sporcie, edukacji czy elektronice); EcoZone (strefa edukacji odwiedzających w zakresie ekologicznych korzyści wynikających ze zmniejszania wpływu ich przedsiębiorstw na środowisko naturalne); Youth Day (specjalny program wystawy, który odbędzie się 29 marca w ramach Światowego Szczytu Druku, mający na celu pokazanie znaczenia młodych ludzi w przemyśle poligraficznym); Wide Format Zone (strefa wielkiego formatu, gdzie firmy takie jak Epson, Screen, D&K, Grafityp i M Partners zaprezentują gamę urządzeń i usług pomocniczych dla tego sektora poligrafii). Poruszanie się zarówno po targach, jak i Londynie ułatwią: targowy przewodnik z-card z kompleksowymi informacjami na temat wystawy, wystawców i imprez towarzyszących; katalog wydarzenia (dostępny przy pierwszym wejściu) oraz przewodnik po Londynie i dziennik „Ipex Daily”, który będzie codziennie publikowany i dystrybuowany na terenie targów. Na podstawie informacji organizatora targów opracował KS