Pagendarm BTT GmbH zmienia nazwę na WIFAG-Polytype GmbH
17 mar 2014 12:29

Od 2007 r. hamburska spółka Pagendarm BTT GmbH jest częścią grupy wifag//polytype Group zlokalizowanej w szwajcarskim Fryburgu. W wyniku wprowadzenia nowej struktury organizacyjnej grupy, od 15 marca 2014 r. Pagendarm BTT GmbH zmieniła nazwę na WIFAG-Polytype GmbH. Nowa firma WIFAG-Polytype GmbH pozostaje spółką całkowicie zależną od zlokalizowanej w szwajcarskim Fryburgu firmy Polytype Converting AG. Dyrektorem zarządzającym spółki pozostaje Esa-Matti Aalto. Wszystkie stosunki kontraktowe i warunki handlowe również pozostają bez żadnych zmian, podobnie jak dane i partnerzy kontaktowi. 1 września 2013 r. spółka wifag//polytype wprowadziła nową, bardziej zorientowaną na rynek strukturę organizacyjną. Nowa struktura ma być podstawą dla oferowania przez grupę różnorodnego zakresu rozwiązań, które w przyszłości mają jeszcze lepiej spełniać potrzeby klientów. Nowa nazwa zakładu w niemieckim Hamburgu w praktyce nie zmienia nic w zakresie sprzedaży powlekających i wykończających maszyn i systemów Polytype i Pagendarm. Suszarki, systemy ponownego nawilżania i systemy powlekające są sprzedawane pod marką Pagendarm. Produkowane w Hamburgu nowej generacji suszarki SpeedStar HT zdobyły nagrodę C2 Innovation Award na targach ICE 2013. Ponadto nowa nazwa sygnalizuje zwiększenie roli spółki zależnej. W przyszłości WIFAG-Polytype GmbH będzie również bazą sprzedażową, serwisową i inżynieryjną dla zlokalizowanego w szwajcarskim Fryburgu dostawcy maszyn do drukowania gazet i książek – firmy WIFAG Maschinenfabrik AG. Placówka w Hamburgu została więc wzmocniona i pozostała integralną częścią macierzystej organizacji wifag//polytype. Jej priorytetem będzie działalność zakupowa i dystrybucyjna w segmencie technologii suszenia i powtórnego nawilżania, jak również części zamiennych i serwisu. Od 1 września 2013 r. dyrektorem generalnym Polytype Converting AG i WIFAG Maschinenfabrik AG jest Jörgen Karlsson. Od tego czasu części obu struktur korporacji zostały rozważnie połączone w kilku etapach. Celem jest zintegrowanie ogólnego doświadczenia grupy spółek z obszaru przetwarzania materiałów wstęgowych w optymalny sposób. Na podstawie informacji firmy wifag//polytype opracował KS

cript>