Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru przestaje istnieć
17 mar 2014 13:47

Na stronie internetowej firmy Europapier-Impap znalazła się informacja zamieszczona przez zarząd Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru, z której wynika, że 4 lutego br. Walne Zebranie Członków SDP z siedzibą w Warszawie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. Uchwała została złożona w Krajowym Rejestrze Sądowym z wnioskiem o wpis rozpoczęcia likwidacji do KRS. Wszystkie osoby i podmioty, które posiadają roszczenia względem Stowarzyszenia, proszone są o ich zgłaszanie na adres mailowy: m.florczak@europapier-impap.pl w terminie do końca marca 2014 roku. Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru powstało w 1999 roku i skupiało największe krajowe firmy dystrybutorskie. Jego głównym celem było wspieranie hurtowej dystrybucji papieru, tektury i artykułów papierniczych w Polsce. Opracowano na podstawie europapier.com

cript>