Wyniki Agfa-Gevaert i Agfa Graphics za rok 2013
26 mar 2014 09:22

Koncern Agfa-Gevaert poinformował o wynikach finansowych za 4. kwartał 2013 i za cały ubiegły rok. Na przychody grupy w znaczący sposób wpłynęły różnice kursowe oraz słaba koniunktura rynkowa. Mimo to firma odnotowała w ub.r. zysk netto na poziomie 49 mln euro, redukując jednocześnie zadłużenie netto o 74 mln euro – przede wszystkim dzięki stabilnym przepływom gotówkowym z działalności operacyjnej. Poprawie – w porównaniu z rokiem 2012 – uległa też marża zysku brutto, głównie za sprawą wprowadzonych przez Agfa-Gevaert programów oszczędnościowych oraz polepszenia sytuacji na rynku surowcowym. Jeżeli chodzi o Agfa Graphics, warto odnotować przede wszystkim bardzo dobry wynik działu inkjetowego. Przychody ze sprzedaży Agfa Graphics spadły w roku ubiegłym o 9,7 proc. (7,5 proc. wyłączając różnice kursowe) do poziomu 1,491 mld euro. Są one odzwierciedleniem spadków na rynku analogowych filmów CtF, trudnych warunków gospodarczych oraz działań, ukierunkowanych na racjonalizację portfolio produktów. Warto w tym miejscu wspomnieć, że rok wcześniej dział CtF odnotował bardzo dobre wyniki. W obszarze CtP nieznacznie wzrósł wolumen sprzedaży płyt cyfrowych, jednak dział ten ucierpiał z powodu niesprzyjających różnic kursowych. Racjonalizacja portfolio produktów oraz słaby klimat inwestycyjny nie ominęły również działu inkjetowego druku przemysłowego. Jednak pomimo niesprzyjającego otoczenia ekonomicznego Agfa Graphics wzmocniła swoją pozycję na globalnym rynku systemów cyfrowego druku wielkoformatowego. Rok 2013 przyniósł też wzrost liczby integratorów systemowych, partnerów OEM oraz innych producentów wykorzystujących atramenty Agfa Graphics w obszarze zastosowań przemysłowych. W efekcie wdrożonych przez firmę programów oszczędnościowych oraz działań racjonalizujących jej ofertę, marża zysku brutto wzrosła z 24,7 proc. w roku 2012 do 26,2 proc. w roku ubiegłym. Wpływ na to miały m.in. niższe ceny surowców, zwłaszcza pod koniec roku. W rezultacie zysk operacyjny z działalności podstawowej Agfa Graphics, nieuwzględniający kosztów restrukturyzacji i jednorazowych wydatków (EBITDA),wzrósł do kwoty 97,9 mln euro (6,6 proc. sprzedaży), zaś zysk operacyjny z działalności podstawowej (EBIT) wzrósł aż o 14,3 proc. – do poziomu 60,7 mln euro (4,1 proc. sprzedaży). Jak wspomniano wcześniej, rezultaty te oznaczają dla działu inkjetowego przekroczenie całorocznych założeń budżetowych i – po raz pierwszy – osiągnięcie dodatniego wskaźnika zysku operacyjnego EBIT z działalności podstawowej. Wyłączając różnice kursowe, przychody Agfa Graphics spadły w 4. kwartale 2013 roku o 7,6 proc. W segmencie prepress sprzedaż analogowych filmów CtF była na poziomie znacząco niższym niż w analogicznym okresie 2012, gdy firma notowała na tym rynku duże sukcesy. Na zbliżonym poziomie pozostała natomiast sprzedaż płyt CtP. Na sprzedaży działu inkjetowego zaważyły działania racjonalizujące portfolio Agfa Graphics oraz słaby klimat inwestycyjny. Pomimo to firma systematycznie zwiększała swoje udziały w światowym rynku systemów druku wielkoformatowego. Kontynuując pozytywny trend z wcześniejszych kwartałów – w ostatnich trzech miesiącach 2013 r. marża zysku brutto Agfa Graphics ponownie wzrosła, wynosząc 23,8 proc. przychodów ze sprzedaży. Zysk operacyjny EBITDA z działalności podstawowej wyniósł 38,6 mln euro (przy 27,6 mln euro przed rokiem) i stanowił 10,3 proc. wartości sprzedaży. Z kolei zysk EBIT zwiększył się z 18,2 mln euro w 4. kwartale 2012 do 29,2 mln euro, co stanowiło 7,8 proc. przychodów ze sprzedaży. Warto raz jeszcze podkreślić pozytywny wynik EBIT działu inkjetowego odnotowany w tym okresie. 4. kwartał 2013 to także kolejne wdrożenia ploterów Anapurna, m.in. na rynku polskim. Do grona ich rodzimych użytkowników dołączyły w tym okresie takie firmy jak: Genesisart z Pabianic, Niki-bis z Bielska-Białej czy Wieland z Poznania. We wszystkich trzech przypadkach klienci decydowali się na model Anapurna M2050, będący hitem sprzedażowym Agfa Graphics w Polsce. Opracowano na podstawie informacji firmy Agfa Graphics

error: Kopiowanie zabronione!
cript>