Eksperci DuPont doradzają polskim przedsiębiorstwom
1 kwi 2014 10:43

Firma DuPont zrealizowała większość z celów zrównoważonego rozwoju, które planowała osiągnąć przed końcem 2015 roku, jak wynika z danych „DuPont 2013 Sustainability Progress Report”. W ramach wypracowanej kultury organizacyjnej oraz udoskonalania procesów firma obniżyła zużycie energii o 6 proc. przy wzroście produkcji o 45 proc. na przestrzeni ostatnich 20 lat. Z kolei emisja ekwiwalentu dwutlenku węgla spadła w tym czasie o 59 proc., a produkcja niebezpiecznych odpadów aż o 66 proc. Jednocześnie firma wyznacza światowe standardy w obszarze zarządzania bezpieczeństwem pracy i procesów. Dla przykładu w zakładzie produkcyjnym DuPont w Luksemburgu, w którym produkowane są wyroby budowlane, geosyntetyki, opakowania przemysłowe i medyczne, sieć energetyczna została poddana 29 programom redukcji energii w latach 2010-2011. W wyniku tego oszczędności wyniosły ponad 40 tys. MWh energii rocznie, a emisja CO2 spadła o ponad 8 tys. ton w ciągu roku. W sumie udało się osiągnąć o 28 proc. niższe zużycie energii w 2011 roku w porównaniu ze stanem zużycia pod koniec 2004 roku. Firma dzieli się swoim doświadczeniem przez świadczenie usług doradczych w obszarze doskonalenia procesów oraz kultury organizacyjnej. W ramach organizacji powołano spółkę DuPont Sustainable Solutions (DSS), która świadczy zintegrowane usługi konsultingowe. DSS pomaga organizacjom zarządzać zmianą, generować oszczędności i trwałe rezultaty w takich dziedzinach jak: bezpieczeństwo pracy, efektywność energetyczna, zarządzanie środowiskiem oraz zarządzanie efektywnością kapitałową. DSS posiada ponad 30-letnie doświadczenie zdobyte w ponad 2 tys. zakładów produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu, od przetwórstwa ropy naftowej po przemysł transportowy, w blisko 90 krajach. W Polsce firma działa już od 3 lat i współpracowała m.in. z dużymi i średnimi przedsiębiorstwami z branży chemicznej, energetycznej, produkcji spożywczej i chemii użytkowej. „DSS świadczy usługi profesjonalnego doradztwa na najwyższym poziomie w zakresie zwiększania efektywności systemów zarządzania w oparciu o rozwój kultury organizacyjnej – komentuje Paweł Rolewski, senior business development manager CE DuPont Sustainable Solutions. – Stosujemy podejście do zarządzania zmianą, powstałe w oparciu o lata naszych doświadczeń w DuPont.” Ważnym obszarem, w którym doradza DSS, jest bezpieczeństwo pracowników i procesów w organizacji. Aż 84 proc. polskich przedsiębiorców uważa, że wypadków przy pracy nie można uniknąć, tym samym są one do pewnego stopnia akceptowalne, jak wynika z raportu DuPont pt. „Dlaczego nie działamy lepiej? Raport dotyczący ciągłego naruszania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy w Europie”. Poprawa bezpieczeństwa pracy jest ważna nie tylko z punktu widzenia pracowników, lecz również przyczynia się do wzrostu rentowności przedsiębiorstwa. DSS jest obecnie jednym z liderów branży konsultingowo-szkoleniowej świadczącym swoje usługi w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Proces zarządzania zmianą, zgodnie z praktyką DSS, opiera się na pięciu etapach. Pierwszy z nich to ocena bieżącego stanu, podczas której specjaliści DSS analizują operacje i systemy zarządzania w organizacji. W trakcie tej fazy określany jest obecny stan procesów w firmie, a także są identyfikowane obszary wymagające poprawy. Kolejny etap to wyobrażenie przyszłego stanu rzeczy, kiedy określana jest wizja docelowego stanu procesów w organizacji. Planowanie okresu przejściowego polega z kolei na stworzeniu planu oraz harmonogramu projektu w oparciu o wyniki oceny oraz wizję przyszłości. Kluczową fazą doradztwa jest wdrożenie zmian, kiedy zespoły DSS współpracują z pracownikami organizacji na wszystkich szczeblach w celu wdrożenia planu, który zapewnia optymalne wyniki w zakładzie. Ostatni etap to podtrzymanie i udoskonalenie wprowadzonych w organizacji zmian. Opracowano na podstawie informacji firmy DuPont