Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2014
28 kwi 2014 10:26

Koncern Stora Enso poinformował o wynikach finansowych za 1. kwartał 2014 r. Firma zrealizowała w nim przychody ze sprzedaży na poziomie 2 568 mln euro, zaś jej zysk operacyjny EBIT wyniósł 182 mln euro, co oznacza wzrost zarówno w porównaniu z analogicznym okresem ub.r., jak i z ostatnim kwartałem 2013. Wzrosły również marża zysku – do 7,1 proc. (4,4 proc. przed rokiem) oraz wartość przepływów gotówkowych (152 mln euro przy 126 mln euro w 1. kwartale ub.r.). Stora Enso kontynuuje strategiczne inwestycje w Montes del Plata i Guangxi. Z powodzeniem wdraża też program oszczędnościowy, który w dużym stopniu miał wpływ na satysfakcjonujące wyniki finansowe za pierwsze trzy miesiące br. Firma poinformowała, że jej obecny CEO – Jouko Karvinen – po siedmiu latach pełnienia tej funkcji postanowił zrezygnować z zajmowanego stanowiska jeszcze w tym roku. Będzie on kierował działaniami koncernu, zanim rada dyrektorów nie wyłoni następcy. Podsumowując wyniki za 1. kwartał br., w specjalnym komunikacie dla inwestorów Jouko Karvinen pisze: „Rezultaty osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach 2014 roku to dowód naszego zaangażowania w działania zmierzające do poprawy sytuacji spółki. Udało nam się w tym okresie nie tylko zmniejszyć koszty stałe o zakładane 200 mln euro – co więcej, uczyniliśmy to trzy miesiące przed planowanym terminem – ale też uzyskać wzrosty we wszystkich kluczowych obszarach biznesowych. To, w połączeniu z wyższym poziomem przepływów gotówkowych, osiągniętych w kwartale obciążonym sezonowym spadkiem popytu, stanowi podstawę naszej strategii”. Ta zaś zakłada ciągłe przekształcenia i inwestycje, decydujące o przyszłości Stora Enso. Wśród nich kluczową jest celulozownia w urugwajskim Montes del Plata (MdP), która jest gotowa do rozpoczęcia produkcji. Druga z kluczowych obecnie realizowanych inwestycji jest związana z uruchomieniem zakładu produkcji tektury w chińskim Guangxi. Przebiega ona zgodnie z planem. W prognozie średniookresowej na 2. kwartał br. kierownictwo Stora Enso zakłada przychody ze sprzedaży i zysk operacyjny EBIT na poziomie porównywalnym z pierwszymi trzema miesiącami roku. Na wyniki finansowe wpłyną m.in. planowane przestoje produkcyjne w zakładach wchodzących w skład jednostek Biomaterials i Renewable Packaging. Firma wiąże jednak bardzo duże nadzieje z inwestycjami realizowanymi na rynkach wschodzących. Opracowano na podstawie informacji firmy Stora Enso