Dotacje na innowacje w poligrafii tematem Poligraficznych Konfrontacji
5 maj 2014 10:34

Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zaprasza na XXVII Poligraficzne Konfrontacje pod patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Rozwoju, których tematem będą „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020”. Podczas Konfrontacji zostaną zaprezentowane nie tylko najnowsze informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale także prelegenci przedstawią od strony praktycznej, jak sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej. Współorganizator: Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Moderator: Paweł Szarubka Termin: 22 maja 2014 Miejsce: Sala konferencyjna Fundacji im. Stefana Batorego, Warszawa, ul. Sapieżyńska 10A Czas trwania: 10:00 – ok. 16:00 Program Konfrontacji 09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników 10:00 – 10:10 Przywitanie, wprowadzenie do tematyki Konfrontacji 10:10 – 10:30 Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 – możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej - mgr Iwona Wendel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 10:30 – 10:40 Sesja pytań i odpowiedzi 10:40 – 11:00 Dotacje w ramach programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 - kto z nich skorzysta? - Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju 11:00 – 11:10 Sesja pytań i odpowiedzi 11:10 – 11:20 Przerwa na kawę i herbatę 11:20 – 11:50 Specjalistyczne i proinnowacyjne usługi doradcze dla MŚP – wykorzystanie doświadczenia krajowego systemu uslug - mgr Mariola Misztak-Kowalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 11:50 – 12:00 Sesja pytań i odpowiedzi 12:00 – 12:30 Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020 - inż. Paweł Szarubka, dyrektor ds. Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (Reprograf Grou 12:30 – 12:40 Sesja pytań i odpowiedzi 12:40– 12:50 Przerwa na kawę i herbatę 12:50 – 13:20 Od pomysłu do produkcji – partnerstwo świata nauki i biznesu - dr inż. Sławomir Lisiecki, z-ca dyrektora Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 13:20 – 13:30 Sesja pytań i odpowiedzi 13:30 – 13:50 Nauka i biznes – współpraca kluczem do sukcesu - prof. nzw., dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji PW 13:50 – 14:00 Sesja pytań i odpowiedzi 14:00 – 14:10 Przerwa na kawę i herbatę 14:10 – 14:40 Patentowanie. Czy to ma sens w poligrafii? - mgr Marcin Krzysztof Barycki - BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa 14:40 – 14:50 Sesja pytań i odpowiedzi 14:50 – 15:20 Doświadczenia w pozyskiwaniu dotacji – okiem praktyka - Bartosz Mateja, prezes zarządu Prografix Sp. z o.o. 15:20 – 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi 15:30 Lunch i rozmowy indywidualne Ok. 16:00 Zakończenie Konfrontacji Koszt uczestnictwa: Koszt dla jednej osoby (wykłady, materiały, lunch, certyfikat) - 320,00 zł Koszt dla członków SAIP PW: 240 zł Przy zgłoszeniu (potwierdzonym przez SAIP) do 8 maja - cena promocyjna: 270,00 zł.  Wpłaty (koszt uczestnictwa zgodnie z dniem rejestracji należy uiścić najpóźniej do 16 maja włącznie) przelewem na konto:   Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW Warszawa, ul. Konwiktorska 2.  Konto w Alior Bank; numer konta: 27 2490 0005 0000 4500 3331 8422. Pełna informacja i Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie SAIP PW - http://absolwencipoligrafii.org/szkolenia2a.php Liczba miejsc ograniczona. Kontakt SAIP: Andrzej Żurkiewicz – mail: azurkiewicz@absolwencipoligrafii.org, mobil: +48 730-191-910 Małgorzata Guraj – mail: mguraj@absolwencipoligrafii.org, mobil: +48 730-008-176 Uczestnicy Konfrontacji są proszeni o zabranie ze sobą wizytówek i rejestrację przed konferencją. „Poligrafika” jest jednym z patronów medialnych Konfrontacji. Opracowano na podstawie informacji SAIP